Trenčín si pripomenie patróna mesta

30. 11. 2018

V pondelok 3. decembra 2018 sa v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského o 18.00 hodine uskutoční slávnostná sv. omša ku cti patróna mesta sv, Františka Xaverského. Účinkuje Sláčikové kvarteto konzervatória a Komorný zbor oddelenia cirkevnej hudby na Konzervatóriu v Bratislave.

Patrón mesta sv. František Xaverský zomrel 3. decembra 1552. Jeden z najväčších misionárov cirkevných dejín bol výnimočným mužom.

Narodil sa šľachtickým rodičom 7. apríla 1506 v Španielsku na zámku Xavier. Ako mladíka ho poslali rodičia do Paríža na vysokú školu, kde sa oboznámil so sv. Ignácom z Loyoly, zakladateľom rehole jezuitov, do ktorej aj vstúpil.

Františkovou túžbou bolo hlásať evanjelium v ďalekých pohanských krajoch. V roku 1541 ho poslali za misionára do Indie. Precestoval Prednú i Južnú Indiu, pokrstil tisíce pohanov. Na ceste do Číny ťažko ochorel a v najväčšej biede 3. decembra 1552 zomrel.

Za svätého ho vyhlásil Pápež Gregor XV.  v roku 1622. Patrónom mesta Trenčín je od 26. septembra 1710 na základe rozhodnutia Mestského magistrátu. Život v Trenčíne bol v tom období poznačený vojnou, požiarmi, obrovským hladom a napokon aj morovou epidémiou. Čeliť nepriazni osudu sa Trenčania rozhodli zbožnosťou.  

Členovia magistrátu zložili sľub vernosti Bohu a jeho apoštolskému služobníkovi, sv. Frantiskovi Xaverskému. Na pamiatku dali namaľovať jeho obraz pre jezuitský kostol. Obraz mestského maliara Grunberga je v súčasnosti umiestnený v refektári Kolégia piaristov.

Veriaci v Trenčíne si potom pamiatku sv. Františka Xaverského pripomínali každoročne dva razy, a to na prvú októbrovú nedeľu a 3. decembra.

Spomienka na patróna mesta bola prerušená v čase totality a po roku 1989 obnovená. Od prvého zvolenia súčasného primátora mesta Richarda Rybníčka je decembrová spomienková omša zaradená do oficiálneho programu Mesta Trenčín.

Čaro18-OM-A3

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!