Trenčín predáva areál MHSL

24. 10. 2011

Mesto Trenčín predáva areál Mestského hospodárstva a správy lesov. Areál na Soblahovskej ulici má takmer päť hektárov, je v ňom trojpodlažná administratívna budova, veľkorozmerné betónové garáže, dielne, sklad, skleníky, kotolňa a ďalšie stavby.


Trenčín areál predáva vo verejnoobchodnej súťaži, do ktorej sa treba prihlásiť do 9. novembra a zložiť zábezpeku 400 tisíc eur. Ponuky sa prijímajú do 14. novembra, pričom na druhý deň sa uskutoční elektronická aukcia, v ktorej jednotliví navrhovatelia môžu ešte upravovať svoje ponukové ceny. Konečný prevod schvaľujú poslanci mestského zastupiteľstva.


Podrobné podmienky súťaže mesto zverejnilo na úradnej tabuli mesta, ako aj na mestskej webovej stránke v sekcii predaj a prenájom majetku. Prípadný kupujúci areálu prevezme práva a povinnosti platných nájomných zmlúv, keď v areáli má za účelom  zriadenia zberného dvora prenajatý pozemok spoločnosť Marius Pedersen. Časť slúži aj pre potreby SAD Trenčín.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!