Trenčín má opäť najlepšiu kroniku

24. 10. 2018

Hlavnú cenu v kategórii krajských a okresných miest súťaže Slovenská kronika 2018 prevzal 19. októbra v Martine kronikár mesta Pavol Seriš.

S cieľom podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest súťaž Slovenská kronika s dvojročnou periodicitou vyhlasuje Národné osvetové centrum. 

Slávnostné vyhodnotenie jej 10. ročníka sa konalo v Slovenskej národnej knižnici. Odborná porota tento rok posudzovala 33 kroník a 59 monografií. Kronike mesta Trenčín udelila hlavnú cenu. 

Slovenska Kronika 2018_9302

Na prvej priečke sa Trenčín objavil už po niekoľkýkrát. V roku 2011, 2013 a 2014. Vtedy kroniku mesta písal Jozef Čery. Od apríla 2015 je mestským kronikárom Pavol Seriš. K oceneniu jeho práce blahoželáme!

Slovenska Kronika 2018_9298

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!