Trenčín má na pomoc prechodu na euro zriadené eurotímy

18. 4. 2008

Trenčín 11. apríla (TASR) – Mesto Trenčín a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta majú na pomoc pri prechode na euro zriadené komisie, tzv. eurotímy. V súčasnosti už sú spracované Plány na zavedenie eura s podrobným určením nevyhnutných úloh vo všetkých oblastiach, ktorých sa prechod na euro dotkne. TASR o tom informoval vedúci Útvaru ekonomického Mesta Trenčín František Orolín.
      Mesto Trenčín má stanovený harmonogram plnenia úloh v jednotlivých mesiacoch. Stanovený eurotím sa pravidelne stretáva a sleduje plnenie úloh, zabezpečuje, koordinuje prípravu za jednotlivé útvary organizačnej štruktúry mesta a dohliada nad plnením úloh plánov v jednotlivých mestských rozpočtových organizáciach.
      Eurotím doteraz zasadal štyrikrát. „K dnešnému dňu máme podchytené všetky zmluvy, ktoré sa plnia a budú podliehať duálnemu zobrazovaniu. Individuálne sa bude prehodnocovať, ktoré zmluvy sa budú riešiť dodatkami, kde bude použité zaokrúhlene podľa konverzného kurzu a v súlade s generálnym zákonom. Venovali sme tiež pozornosť zmapovaniu všetkých platných predpisov, smerníc, interných pokynov, cenníkov, výmerov a všeobecno-záväzných nariadení, ktoré budú podliehať duálnemu zobrazovaniu,“ vysvetlil Orolín. Ďalej uviedol, že pozornosť bola venovaná aj informačným technológiám. Pripravené je aj školenie všetkých zamestnancov s cieľom oboznámenia sa s euromincami a eurobankovkami.
      Oslovené boli aj mestské rozpočtové organizácie za účelom zistenia nevyhnutných technických potrieb, ktoré bude treba doplniť, alebo vymeniť. V rozpočte mesta na rok 2008 je na to vyčlenená čiastka 1 milión Sk (30.866 eur). Predbežne sa však podľa Orolína náklady na základe priebehu doterajšieho procesu odhadujú na 500 000 Sk (15.433 eur). „Ide najmä o registračné pokladnice, parkovacie automaty, obnovu výpočtovej techniky a upgrade softvérov,“ uviedol ako príklad Orolín.
      Mesto sa tiež v rámci svojich kompetencií pripravuje na plnenie úloh v rámci ochrany spotrebiteľov. „Plánované sú kontroly dodržiavania duálneho zobrazovania, napríklad na trhoviskách alebo v obchodných prevádzkach, ktoré sú povolené mestom.“
      Mediálna kampaň Mesta Trenčín by mala prebiehať formou série článku v mestskom dvojtýždenníku, na webstránke mesta, v spolupráci s trenčianskomu televíziou a informačnou kampaňou na výboroch mestských častí.


Copyright © TASR 2008


 


Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ  TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu  porušením autorského zákona.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!