Trenčín má cenu za Najlepšiu stránku mesta

14. 11. 2018

Dnes, v stredu 14. novembra 2018, na poludnie vyhlásili v bratislavskom hoteli Crowne Plaza výsledky súťaže „ZlatýErb.sk 2018“. Prvé miesto v kategórii Najlepšia stránka mesta získala nová webstránka mesta Trenčín. Cenu ZlatýErb.sk z rúk generálneho sekretára Únie miest Slovenska Milana Galandu prevzali Janka Sedláčková a Radoslav Jánoš.

zlaty erb 2018

Svoju novú stránku začalo Mesto Trenčín pripravovať v roku 2016. Technické riešenie pôvodného webu už nedokázalo integrovať nové trendy v informačných technológiách. Mesto potrebovalo novú stránku, ktorá bude moderná, modulárna, prehľadná a logicky členená s prihliadnutím na rôznorodosť návštevníkov a ich požiadaviek.

Jednou z hlavných podmienok bolo využiť otvorené technologické riešenie portálu (open source) na zabránenie licenčnej závislosti od konkrétneho dodávateľského subjektu, čo v budúcnosti umožní pružne reagovať na nové požiadavky na portál samosprávy.

„Ocenenie nás veľmi príjemne potešilo. Je to odmena pre celý tím ľudí, ktorí sa na príprave novej webstránky mesta podieľali. Stále vidíme miesto na zlepšovanie, o čo sa budeme v nasledujúcich rokoch určite snažiť,“ hovorí zástupca primátora mesta Trenčín Patrik Žák, ktorý viedol realizačný tím.

Na začiatok celého procesu spomína člen tímu pre redizajn webu Radoslav Jánoš: „Cieľom bolo uľahčiť a zjednodušiť prístup občanov ku informáciám mesta, ktoré potrebujú alebo ktoré ich zaujímajú. Zároveň však bolo prioritou zabezpečiť komfortnú a jednoduchú prácu pre adminov – pracovníkov úradu. Tvorba stránky mesta je dlhodobý proces a práve oni budú svojou aktívnou prácou udržiavať web taký, aký si ho predstavujeme: efektívny a pravidelne aktualizovaný, tak aby bol každému Trenčanovi alebo návštevníkovi pohodlným sprievodcom životom mesta.“

Vyhláseniu obstarávania predchádzala obsiahla príprava súťažných podkladov v spolupráci s občianskym združením Slovensko.Digital. Odborníci z IT komunity mali možnosť ich niekoľkokrát pripomienkovať na verejnej diskusnej platforme.

„Odvážny prístup mesta a férové obstarávanie viedli k skvelému výsledku, z čoho máme, samozrejme, radosť a môžete byť vzorom pre zvyšok štátnych IT tendrov. Vážime si, že sme sa ako Slovensko.Digital mohli na tomto úspechu podieľať,“ hovorí výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Ján Hargaš.

Podklady pre vyhlásenie súťaže pripravovala vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb Janka Sedláčková: „Veľmi si ceníme túto spoluprácu. Príprava trvala niekoľko mesiacov, počas tejto doby sa zadanie menilo a upresňovalo aj vďaka prispievateľom a diskutujúcim na platforme Slovensko.Digital, kde bolo zverejnené. Diskusie pri formulovaní zadania, pripomienky, námietky a návrhy k súťažným podkladom ako aj k návrhu zmluvy boli cenným vkladom odbornej verejnosti do prípravy nového webu Trenčína.“

Proces obstarávania bol nastavený tak, že o výsledku obstarávania nerozhodovala len cena zistená prieskumom trhu, ale vyššiu prioritu mala kvalita technického riešenia, používateľsky jednoduché spracovanie a dizajn.

O víťazovi rozhodla výberová komisia, v ktorej boli okrem zástupcu Mesta Trenčín aj Michal Truban (zakladajúci člen občianskeho združenia Slovensko.Digital), Michal Blažej (špecialista na testovanie použiteľnosti webov, zakladateľ Slovenskej User Experience Asociácie) a Róbert Csere (creative director, art director a copywriter, pracujúci pre časopis .týždeň).

Novú webovú stránku mesta Trenčín vytvorila spoločnosť InQool a.s. z Brna.

zlaty erb

V súťaži ZlatyErb.sk sa podarilo trenčianskej mestskej webstránke uspieť opäť po 9 rokoch. Trenčín bol na 1. mieste v roku 2009.

Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje spoločne O.Z. eSlovensko, Únia miest Slovenska a Združenie informatikov samospráv Slovenska pod záštitou vysokých ústavných činiteľov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!