Trenčín má ako prvý Centrum rozvoja mesta

24. 8. 2006

         Dňa 21. augusta 2006 primátor Mesta Trenčín Branislav Celler slávnostne otvoril novovybudované Centrum rozvoja mesta na Farskej ulici 10. Medzi pozvanými účastníkmi boli aj bývalý splnomocnenec vlády SR pre reformu verejne správy Viktor Nižňanský a taktiež bývalý primátor mesta Juraj Liška. Otvorenia centra sa zúčastnili aj zástupcovia verejnej správy a samospráv z Ukrajiny, ktorí Trenčín navštívili v rámci programu oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid. Centrum vo svojich nových priestoroch integruje štyri inštitúcie: Útvar architektúry a stratégie MsÚ, Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ, Spoločný stavebný úrad a Štátny fond rozvoja bývania. Mesto Trenčín tak pokračuje vo svojom klientskom prístupe pri poskytovaní služieb verejnosti. Občania a investori majú odteraz možnosť vybaviť všetky náležitosti spojené so stavebníctvom na jednom mieste. 


         Primátor mesta Branislav Celler v úvodnom prejave povedal: „V tejto budove získa investor, ktorý chce postaviť garáž alebo fabriku všetky informácie a  povolenia až po konečné rozhodnutia na jednom mieste.“ Pripomenul že, „je to proces, ktorý sa začal už v roku 2003 budovaním klientského centra na Mestskom úrade v Trenčíne. V roku 2004 nasledovalo vybudovanie klientského centra, ktoré v prvom rade slúži občanom – klientom. Celý proces zakončujeme poslednou fázou práve otvorením Centra rozvoja mesta.“


         Bývalý splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy otvorenie centra hodnotí ako dobrú správu: „Otvorenie Centra rozvoja mesta hodnotím pozitívne, pretože naša snaha o decenralizáciu  a o to, aby sa o čo najviac veciach rozhodovalo na mestskom území, je pokračovaním tejto myšlienky. Je dôležité, aby sa mesto otvorilo svojím občanom, aby vznikali čo najlepšie kontakty medzi občanmi a tými čo ich zastupujú, ale aj ich úradom.“


         Exprimátor mesta Trenčín Juraj Liška centrum podobne privítal. Otvorenie centra vníma aj ako dôsledok vlastných rozhodnutí vo funkcii primátora. „Niť, ktorú sme začali odvíjať sa nepretrhla. Želám si iba, aby sa ľudia, ktorí v tejto budove budú pracovať, nezastavili od práce.“


         Pôvodný rozpočet na projekt rekonštrukcie objektu na Farskej ulici 10, ktorý uspel vo výberovom konaní, bol vo výške takmer 17,5 milióna korún. Vzhľadom na to, že počas rekonštrukcie bolo nutné vykonať práce, ktoré vyplynuli z nového statického posúdenia stavby, rozpočet bol navýšený o viac ako 6 miliónov. Stavbu realizovala firma Gala s.r.o. z Trenčína.


         Celý objekt, architektom ktorého je Ing.arch. Milan Rožník, bol zmenený pre potreby celkového chodu centra. V pôvodnom návrhu rekonštrukcie nefigurovalo celkové prekrytie nádvoria, ktoré sa však práve realizáciou tohto prekrytia stalo najväčším prínosom celej budovy, ktorú je teraz možné využívať počas celého roka.


   

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!