Trenčín dostane europeniaze pre park i ďalší vnútroblok

5. 8. 2019

Naše mesto opäť uspelo s projektami, resp. žiadosťami o  príspevok z Európskej únie a štátneho rozpočtu SR. Na revitalizáciu parku Úspech a na zeleň vo vnútrobloku Sihoť za Magnusom príde do Trenčína spolu viac ako 600 tisíc eur.

Rozhodlo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. Nasledovať budú verejné obstarávania a celý predrealizačný proces s tým, že začiatok prác by mal byť v oboch prípadoch v budúcom roku.

Park Úspech

Prvý z úspešných projektov má v názve Zelené pľúca mesta. Jeho cieľom je revitalizácia mestských prvkov a zazelenanie otvoreného priestranstva parku Úspech s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Celkové oprávnené výdavky projektu sú viac ako 162 tisíc eur, z ktorých 85 % zaplatí Európsky fond regionálneho rozvoja, 10  % pôjde zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu mesta.

Dotknutý pozemok je definovaný Zlatovskou, Továrenskou a Staničnou ulicou. Plocha je dnes prevažne trávnatá so vzrastlými stromami a krovinami. Celková výmera je necelých 3 700 m2. Z toho takmer 3 000 m2 bude tvoriť obnovená zeleň s trávnikom, novou výsadbou a mlatovými chodníkmi. Automatický závlahový systém je súčasťou projektu. Návrh počíta s celkovou revitalizáciou a regeneráciou tohto priestoru.

vizuál Úspech

Hlavným materiálom pre chodníky je prírodný mlat tehlovo hnedej farby. Dláždené chodníky budú zo šedej dlažby. Do parku pribudnú oddychové drevoplastové platá, ktoré majú slúžiť nielen na sedenie, ale aj pohodlné ležanie. Ale budú tu i štandardné lavičky s operadlami a nové odpadkové koše. Dôraz sa pritom kladie na možnosť separácie plastov a papiera.

Vizuál Úspech 4

Park bude efektný aj v nočných hodinách vďaka nasvieteniu korún stromov, osvetleniu v chodníku, či podsvieteniu oddychových plát. Chodník popri Staničnej ulici bude zrekonštruovaný, rovnako i existujúci chodník, ktorý vedie naprieč územím. Navyše sa vybudujú nové prepojenia formou mlatových chodníkov.

vizuál Úspech 2

Zeleň oživí výsadba Levandule, Heuchery alebo okrasných tráv. Stromy budú doplnené o dva kusy červenolistých jaseňov a tri kusy kvitnúcich čerešní. Pod stromami sa vytvorí plocha z bylín a papradí. Pozdĺž Zlatovskej ulice bude vychádzkový chodník pre peších a tiež nová cyklotrasa, ktorá je riešená v samostatnom projekte. Medzi spevnenými plochami sa počíta s ostrovčekmi s bylinami a kríkmi. Uličný priestor má byť umocnený výsadbou stromoradia. Pravdepodobne pôjde o jarabinu s mierne striebristými listami a bielym kvetom. Na ostatných plochách bude založený trávnik s prímesou kvitnúcich travín.

Vizuál Úspech 3

Pre cyklistov je tu navrhnutý cykloprístrešok pre 10 bicyklov. Ďalších 5 stojanov pre bicykle je v projekte situovaných oproti prístrešku na otvorenom priestranstve.

Vnútroblok za Magnusom

V druhom projekte ide o zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín vybudovaním prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku na Sihoti, ktorý je vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova. Komplexná revitalizácia vnútrobloku prinesie radikálnu obnovu miestnej infraštruktúry s hodnotnou sadovníckou úpravou. Výsledkom bude obnova zelene, nový mobiliár, detské hracie zariadenia, drobná architektúra a zrekonštruované chodníky i nové LED osvetlenie.

To všetko za viac ako 540 tisíc eur, čo sú celkové oprávnené výdavky. Projekt je tak isto spolufinancovaný EU vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Územie s rozlohou takmer 1 ha dnes tvoria najmä trávnaté plochy s krovinami a stromami, je tu asfaltová športová plocha, torzá detských ihrísk a ich dosluhujúcich zariadení, sústava chodníkov a pozostatky drobnej architektúry. Celý priestor je nevyhovujúci a zastaralý.

  

Po revitalizácii tu vznikne detské ihrisko pre najmenšie deti, ihrisko s multifunkčnou zostavou pre staršie deti, workoutové ihrisko s fitness trenažérmi pre teenagerov a dospelých, ale aj oddychové zóny pre seniorov. Prístup bude bezbariérový.

Súčasťou obnovy zelene bude v prvej fáze výrub 13 stromov, odstránené budú i kry vo výmere 271 m2. Počíta sa tu s výsadbou 25 stromov a takmer 800 kríkov, ktoré budú tvoriť živé ploty. Bude tu založený nový trávnik a zeleň vo vnútrobloku doplnia atraktívne a viacfarebné trvalkové výsadby, okrasné trávy a jarné cibuľoviny. Trvalkové zmesi v kombinácii s okrasnými trávami bude tvoriť spolu takmer 1 800 rastlín a vysadia tu aj 85 cibuľovín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!