Trenčín chystá plán udržateľnej mestskej mobility

12. 4. 2019

Proces vypracovania plánu počíta so zapojením širokej verejnosti.

Naše mesto sa rozhodlo do konca roka 2020 zostaviť dokument, ktorý navrhne tvár dopravy v jeho vnútri na niekoľko ďalších desaťročí. Ide o takzvaný plán udržateľnej mestskej mobility.

Mal by zorganizovať dopravu tak, aby zodpovedala potrebám obyvateľov, bola bezpečnejšia, neobťažovala hlukom a emisiami, nezaťažovala životné prostredie. Opatrenia v doprave by mali zvýšiť kvalitu mestského prostredia v prospech všetkých obyvateľov, v prospech ekonomického i spoločenského rozvoja  mesta.

Plán na základe odborných analýz a v spolupráci s obyvateľmi mesta, expertmi a všetkými inštitúciami a organizáciami, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu v meste, bude vypracovaný Centrom dopravného výskumu z Brna. Jeho príprava bude mať tri fázy.

Ako informovali zástupcovia centra, každá z nich bude prerokovaná s odbornou i laickou verejnosťou a až potom navrhnutá mestskému zastupiteľstvu na schválenie. „Zapojenie širokej verejnosti do jednotlivých fáz spracovania Plánu mobility je neoddeliteľnou súčasťou celého procesu,“ povedal Michal Bajgart z Centra dopravného výskumu.

Prieskumy a merania, ktoré budú organizovať na území nášho mesta a susedných obcí, by mali prísť na rad už v najbližších mesiacoch. „Na spoluprácu s vami pri tvorbe nového konceptu dopravy mesta Trenčín sa tešíme,“ doplnil M. Bajgart.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!