Trenčín búra bariéry

11. 12. 2006

          Cenu bez určenia poradia, čo v praxi znamená umiestnenie na 3. až 6. mieste, získalo Mesto Trenčín v IV. etape súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2005-2006. V zastúpení primátora ju 3. decembra počas slávnostného galavečera v Slovenskom národnom divadle prevzal Pavol MRÁKAVA, predseda prvej základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v našom meste.


          Medzi špičku miest na Slovensku, ktoré sa snažia uľahčiť život hendikepovaným spoluobčanom, sa Mesto Trenčín zaradilo vďaka realizácii viacerých projektov, odovzdaných do užívania v súťažnom období. Bezbariérový prístup do Klientskeho centra mestského úradu a po prvú vyhliadku mestskej veže prostredníctvom výťahu umožňuje občanom jednoduchší prístup do klientskeho centra a na ostatné podlažia hlavnej budovy MsÚ, čo iste ocenia najmä starší či menej zdatní občania, ale tiež občania telesne postihnutí a imobilní, pohybujúci sa na klasických invalidných vozíkoch. Bezbariérové WC v budove Mestského úradu v Trenčíne a bezbariérový prístup, výťahová plošina na schodisku vo vnútri budovy, dáva Mestskému úradu v Trenčíne prívlastok BEZBARIÉROVÝ. 


          Bezbariérový prístup a výťah do Základnej školy na Ul. Petra Bezruča, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trenčín, umožňuje hendikepovaným deťom bezproblémový prístup do všetkých učební školy od suterénu až po najvyššie podlažie, učiteľom zase možnosť prepravy pomôcok na vyučovanie. Rovnakú možnosť má aj zdravotne postihnutá verejnosť, ktorej v rámci projektov škola pomáha začleniť sa na trhu práce. Výťah priamo nadväzuje na bezbariérový vstup do budovy. Bezbariérový prístup do kostola na sídlisku Juh zabezpečuje nový chodník od zastávky SAD. Osem miest na parkovisku je určených pre autá telesne postihnutých a chorých. Chodník od parkoviska zabezpečuje bezbariérový prístup ku kostolu. Zriadenie chráneného pracoviska na mestskej polícii je jedným z krokov, ako hendikepovaných zapojiť do spoločnosti. O monitorovanie bezpečnostných kamier Mestskej polície v Trenčíne sa už takmer rok stará šesť hendikepovaných občanov, a to v štyroch štvorhodinových zmenách, aj počas víkendov.


          „Medzi ďalšie projekty, ktoré sme zrealizovali ako vlastné investičné akcie alebo v spolupráci s prevádzkovateľmi, aj s myšlienkou na uľahčenie života starším či postihnutým spoluobčanom, patria 3 kruhové objazdy – okružné križovatky, bezbariérový prístup do zábavno-obchodného centra MAX prostredníctvom výťahu, bezbariérový prístup k infokiosku mesta Trenčín, bezbariérová kúpeľňa v Zariadení opatrovateľskej služby na Piaristickej ul. a najnovšie v novembri do prevádzky spustené bezbariérové verejné WC na Sládkovičovej ul. Ani v blížiacim sa roku 2007 nechceme poľaviť v nasadení v tejto oblasti. Vybudujeme bezbariérový predný vstup do objektu Zariadenia opatrovateľskej služby s celoročným pobytom na Piaristickej ul. a prívlastok bezbariérový získa aj podchod pri hoteli Tatra,“ uviedol primátor Mesta Trenčín Branislav Celler.+ Aj bezbariérový prístup, výťahová plošina na schodisku vo vnútri budovy, dáva Mestskému úradu v Trenčíne prívlastok BEZBARIÉROVÝ. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!