Trenčín bude mať pamätnú tabuľu k novembrovým udalostiam 1989

11. 9. 2007

          Návrh na umiestnenie pamätnej tabule k novembrovým udalostiam 1989 z dielne poslanca Mariána KVASNIČKU Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí 23. augusta po rušnej diskusii nakoniec podporilo.


          Pre poslanca bol inšpiráciou Ústav pamäti národa, zverejňujúci veci, ktoré priniesol bývalý režim. „Treba sa vracať k symbolom a ak ich nemáme, vytvorme ich, najmä ak sa majú k čomu viazať. Myšlienka je staršia, ale vždy boli dôležitejšie veci, a tak sa realizuje až teraz. Odmietam názor počkať na dvadsiate výročie novembrových udalostí. Výročia sú čistou mágiou a vnímam ich ako modloslužobníctvo,“ povedal M. Kvasnička. Prvé mítingy v novembri 1989 sa diali na Mierovom námestí pri piaristickom kostole, preto odporúča umiestniť pamätnú tabuľu v týchto miestach. „Pamätná tabuľa v Bratislave stála 28 000 Sk, vzhľadom na význam udalosti  je to takmer zanedbateľná položka. Sme krajské mesto, sme mesto so sídlom VÚC a veľká väčšina týchto miest si uctila udalosti, ktoré viedli k demokratizácii spoločnosti,“ dodal M. Kvasnička.


          Tvrdí, že bez ohľadu na výročia to bola zmena od totalitného komunistického režimu k demokracii, udalosť zásadného významu, poznačujúca naše roky a dni. „Prežili sme štrukturálne zmeny, žijeme v demokratickej, slobodnej krajine a môžeme hovoriť, čo si myslíme. Môžeme veriť, v čo chceme, máme pluralizmus v školách, médiách a toto všetko tu pred rokom 1989 nebolo,“ vysvetlil svoje pohnútky poslanec a zároveň navrhol, že pamätná tabuľa by mohla mať napríklad znenie: Na Mierovom námestí sa v novembri 1989 sformovalo občianske hnutie obyvateľov Trenčína, ktoré prispelo k zvrhnutiu komunistického režimu a k nastoleniu demokracie.“  Na tomto texte však neľpie, len ho odporúča na posúdenie historickej komisii.


          Mestské zastupiteľstvo okrem schválenia zámeru umiestniť na Mierovom námestí pamätnú tabuľu pripomínajúcu miesto a význam udalostí zo 17. novembra 1989, uložilo prednostovi MsÚ Františkovi Sádeckému iniciovať vznik historickej komisie, ktorá posúdi všetky historicko-umelecké, architektonické a  ďalšie náležitosti vedúce k realizácii tohto zámeru.+ Prvé mítingy v novembri 1989 sa diali na Mierovom námestí pri piaristickom kostole

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!