Trenčín a Zamarovce o spolupráci

23. 8. 2005

         K spracovaniu návrhu Zmluvy o spolupráci, ktorá by sa mala uzavrieť medzi Mestom Trenčín a Obcou Zamarovce došlo z dôvodu množiacich sa sťažností obyvateľov mesta Trenčín smerujúcich k rušeniu verejného poriadku návštevníkmi Obce Zamarovce – časti Ostrov.


          Návštevníci často rušili verejný poriadok, predovšetkým vo večerných hodinách a to najmä v súvislosti s konaním verejných kultúrnych podujatí podľa zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, verejných telovýchovných, športových alebo turistických podujatí podľa zákona č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach alebo zhromaždení podľa zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.


          V zmysle § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec okrem iného utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce a zabezpečuje verejný poriadok v obci. Za účelom lepšieho plnenia vyššie uvedených úloh bol vypracovaný návrh Zmluvy o spolupráci.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!