Trenčianski piataci sú medzi najlepšími na Slovensku

6. 2. 2019

V celoslovenskom testovaní z matematiky dosiahli 67,68 a zo slovenčiny 65,41-percentnú úspešnosť.

Do testovania žiakov 5. ročníka základných škôl sa 21. novembra 2018 na Slovensku zapojilo celkovo 46.360 žiakov na 1487 základných školách. Zo 496 piatakov ôsmich trenčianskych ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín sa testovania zúčastnilo 467.

V matematike piataci z trenčianskych škôl dosiahli úspešnosť 67,68 percenta, čo je v porovnaní s celoslovenským výsledkom o 8,38 precenta lepšie. Trenčianski žiaci získali v priemere 20,3 bodu,  čo je o 2,5 viac ako priemer v rámci SR.

V teste zo slovenského jazyka a literatúry  dosiahli Trenčania 65,41-percentnú úspešnosť, čo je o 7,01 percenta lepšie ako je slovenský priemer. V počte bodov presiahli priemer Slovenska o 2,1 jeho hodnoty.

V rámci základných škôl patriacich pod zriaďovateľskú pôsobnosť Mesta Trenčín najvyššiu úspešnosť v matematike dosiahli piataci zo ZŠ na Kubranskej ulici, v slovenskom jazyku a literatúre sa najviac darilo žiakom zo ZŠ na Bezručovej.

Všetkým úspešným piatakom blahoželáme!

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ organizačne, metodicky a odborne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov pri prechode z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!