Trenčianske školy zabodovali

27. 6. 2014

Končiaci sa školský rok bol mimoriadne úspešný pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Ich žiaci a pedagógovia získali ocenenia vo vedomostných, umeleckých i športových súťažiach.


ZŠ, Dlhé Hony bola i v tomto školskom roku vyhodnotená ako najúspešnejšia vo vedomostných olympiádach a umeleckých súťažiach spomedzi všetkých základných škôl v Trenčianskom kraji. Dosiahla tak víťazstvo už tretíkrát za sebou! 


Základná škola na Hodžovej ulici sa v športových súťažiach v rámci celého kraja umiestnila na treťom mieste.


No a medzi ôsmimi najúspešnejšími školami na Slovensku je po deviatackom monitore Základná škola na Kubranskej ulici v Trenčíne. Hovoria o tom výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ.


V Trenčianskom kraji je táto škola na prvom mieste. Jej deviataci zvládli matematický test priemerne na 74,7 percenta, pričom národný priemer bol 54,67 percenta. Test zo slovenského jazyka a literatúry napísali na 81,3 percenta (národný priemer 62 percent). Testy písalo 42 027 žiakov z 1 448 základných škôl.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!