Trenčianska webová stránka bola podľa naj.sk najnavštevovanejšou stránkou miest a obcí na Slovensku v roku 2007

7. 2. 2008

Podľa rebríčka návštevnosti portála NAJ.sk bola webová stránka Mesta Trenčín www.trencin.sk v roku 2007 najnavštevovanejšou oficiálnou webovou stránkou miest a obcí na Slovensku.


Od roku 2005, kedy dostala mestská stránka svoj nový vzhľad obsadzuje v štatistikách popularity medzi mestami a obcami popredné priečky. V roku 2006 zaznamenala 472 743 návštevníkov, za minulý rok si ich na www.trencin.sk ,,kliklo“ 631 443 , čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 33%.  (o viac ako tretinu…)


Medzi najpopulárnejšie ciele, okrem hlavnej informačnej stránky,  patria webkamery,  databáza kultúrnych podujatí,  úradná tabuľa či kontakty na úrady a inštitúcie. Veľkú sledovanosť dosahuje aj minuloročná novinka, rubrika Otázky a odpovede, vďaka ktorej našlo odpoveď na svoju otázku od 1. marca do konca roku 2007 už 598 návštevníkov stránky.  Po projekte elektronickej úradnej tabule, vďaka ktorej sa trenčianska stránka stala jedným z príkladov transparentných samospráv podľa  Transparency International Slovensko, je to ďalší krok smerom k budovaniu lepšieho vzťahu k občanom a kvalitnejšej informovanosti.  Smerovanie mesta v tejto oblasti potvrdzuje aj prvá tohtoročná novinka, ktorou  je sprístupnenie webového GIS (geografický informačný systém) portálu na webovej stránke. Jeho súčasťou je vektorový Územný plán mesta Trenčín a rastrová ortofotomapa (letecké zábery) mesta Trenčín. V budúcnosti by sa jeho súčasťou mala stať napríklad aj technická mapa mesta Trenčín, ďalšie výkresy z územného plánu mesta ako aj rozšírenie popisných informácií k jednotlivým vrstvám, ktoré sa už na portáli nachádzajú.


Podľa primátora Branislava Cellera je dôkazom kvality stránky aj pravidelné úspešné umiestnenie v súťaži ZlatýErb.sk. Aj v roku 2007 si mesto Trenčín odnieslo z Bratislavy tri ceny – za najlepšiu elektronickú stránku samospráv v oblasti cestovného ruchu, strieborne ocenenie za najlepšiu elektronickú službu samospráv poskytovanú Ústredným portálom verejnej správy a druhé najvyššie umiestnenie v hlavnej kategórii súťaže o najlepšiu webovú stránku miest a mestských častí. Mesto Trenčín sa ocitlo v roku 2007 aj medzi nominovanými v súťaži INFOčin roka v kategórii priateľský čin roka za vynikajúcu komunikáciu s občanmi prostredníctvom všetkých dostupných médií – osobnou komunikáciou (Klientske centrum Trenčín a Centrum rozvoja mesta), prostredníctvom tlače a internetu. Ceny za priateľské a nepriateľské činy v oblasti poskytovania informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám udelila 28. septembra Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.


 Uvedomujeme si, že konkurenciu dnes nemôžeme vnímať iba z pohľadu slovenských miest a obcí. Stále dôležitejšie bude naše postavenie v kontexte Európskej únie a preto musíme zabezpečiť neustále stúpajúci trend kvality z hľadiska obsahu, štruktúry, technického i grafického riešenia. Našou prioritou preto je zavedenie ďalších  on-line služieb, ktoré budú šetriť čas, peniaze a nervy občanom pri získavaní informácií a vybavovaní záležitostí spojených s mestským úradom,“ načrtáva perspektívu webovej stránky trenčiansky primátor. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!