Trenčania na architekta Silbersteina nezabudli

25. 4. 2006

          Priestor v cípe, vymedzenom ulicami M. Rázusa a Hodžovou bude v už v blízkej budúcnosti pripomínať jednu z najvýraznejších postáv architektonického života Trenčína – architekta FERDINANDA SILBERSTEINA – SILVANA. Trenčania vybudovaním pamätníka tak vzdajú úctu tejto osobnosti za prácu vykonanú v meste, predovšetkým so začiatkom zástavby Hornej Sihote.


          Architekt Ferdinand Silberstein – Silvan bol významným predstaviteľom funkcionalizmu v architektúre. Na Slovensku pôsobil v rokoch 1925–1949. Jeho činnosť v Trenčíne tvorí pravdepodobne najvýznamnejšiu časť profesionálneho života. Meno tohto architekta je spájané so začiatkom zástavby Hornej Sihote a predovšetkým s autorstvom významných objektov tej doby i dnešného života mesta. Je autorom objektu Obchodnej akadémie. V čase svojho vzniku sa hrdila titulom najmodernejšia školská budova na Slovensku. V r. 2001 bola zapísaná do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok. V lokalite Sihoť je tiež autorom domov s nájomnými bytmi z roku 1937, domu pre pána Ševčíka i bytov pre vojenských gážistov. Významnou stavbou z jeho autorskej dielne je aj budova Slovenskej sporiteľne na Mierovom námestí, ktorá je taktiež zapísaná do ÚZKP. Politické pomery v Česko-Slovensku ho v roku 1949 prinútili emigrovať do Austrálie, kde aj v roku 1983 zomrel.


          Mikropriestor v už spomenutom cípe dvoch ulíc nie je pre pamätník náhodne vybratým územím. „Je na začiatku zástavby Sihote a zároveň v tesnej blízkosti Obchodnej akadémie –  jeho autorského objektu. Z praktického hľadiska ide o priestor zanedbaný, ktorý touto investíciou dostane nový a kultivovaný duch, tvorený samotným pamätníkom, rekonštrukciou peších trás, autobusovej zastávky, sadovými úpravami a celkovou úpravou skrášľujúcou toto miesto. Urbanisticky má návrh svoju filozofiu, ktorá odráža život a tvorbu samotného architekta. Autorom urbanistickej koncepcie je Pavol Balaščák, autorom výtvarného diela Igor Mosný,“ hovorí vedúca útvaru architektúry a stratégie trenčianskeho mestského úradu Adriana Mlynčeková.


           V rozpočte Mesta Trenčín na rok 2006 sú na realizáciu stavby pamätníka F. Silbersteina vyčlenené 2 mil. Sk.Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!