Tlačová správa Trenčianskych vodární a kanalizácií

31. 10. 2014

Krajský súd v Trenčíne 28. novembra 2014 svojím rozhodnutím zrušil Predbežné opatrenie Okresného súdu Trenčín, ktoré ustanovovalo súkromnú spoločnosť TVS, a.s. prevádzkovateľom našej vododovodnej a kanalizačnej siete aj po 1. novembri 2014.


Napriek všemožným pokusom s cieľom zabrániť tomu, aby naša spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK), a.s. mohla prevziať a spravovať svoj majetok, sa dňom 1. novembra 2014 staneme prevádzkovateľom vlastnej vodovodnej a kanalizačnej siete v trenčianskom regióne. Momentálne sa plne venujeme príprave na prevzatie našej vodovodnej a kanalizačnej siete a spustenie jej prevádzky k 1. novembru 2014. Našou jedinou prioritou je plynulá prevádzka siete.


Pre odberateľov táto zmena znamená, že od 1. novembra 2014 zostane cena vodného a stočného ostane rovnaká ako odberatelia platia v súčasnosti. TVK bude oprávneným prevádzkovateľom vlastnej vodovodnej a kanalizačnej siete a bude oprávnená fakturovať odberateľom na svojej sieti vodné a stočné. Zmluvy odberateľov so súkromnou spoločnosťou TVS, a.s. zaniknú k 1. novembru 2014 z dôvodu nemožnosti plnenia podľa §575 Občianskeho zákonníka.


Dôležitá informácia:


Od 1. novembra 2014 naša spoločnosť TVK spúšťa 24 hodinovú bezplatnú poruchovú linku 0800 115 495 pre nahlasovanie porúch verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!