Talentové prijímacie skúšky do ZUŠ K. Pádivého

1. 9. 2021

Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne organizuje v septembri dodatočné prijímacie talentové skúšky do skupinových umeleckých odborov.

Ak ste nestihli, termíny skúšok v máji a júni, v utorok 7. septembra 2021 v čase od 13.00. do 18.00 h môžete prísť do tanečného, literárno-dramatického alebo výtvarného odboru.

Online prihlášku aj viac podrobností o predpokladoch na úspešné splnenie prijímacích skúšok nájdete na www.zustrencin.sk. Prijímacích talentových skúšok sa môžu zúčastniť deti vo veku od 5 rokov, mládež i dospelí. Všetky deti do 18 rokov musia prísť na prijímacie skúšky v sprievode rodičov.

Pozrite si prezentáciu tanečného odboru ZUŠ K. Pádivého:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!