Svojou krvou pomáhajú zachraňovať životy iných

16. 6. 2009

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, ktorý sme si pripomenuli 14. júna, sa v obradnej sieni Mestského úradu v Trenčíne uskutočnila milá akcia. Slovenský červený kríž (SČK)  ocenil 24 dobrovoľných (bezpríspevkových) darcov zlatou a ďalších štyroch diamantovou Janského plaketou.


Úctyhodných  vyše 100 odberov krvi doposiaľ absolvoval Ing. Roman Petlach, čím sa stal hrdým držiteľom Kňazovického medaily. Primátor Trenčína Branislav Celler všetkým oceneným pogratuloval a ocenil ich ľudský a nezištný prístup pri darovaní najcennejšej tekutiny. Roman Petlach si z rúk primátora zaslúžene prevzal špeciálne ocenenie – Striebornú známku mesta.


„Samozrejme, žiadne slová ani ocenenia dostatočne nevyjadria našu vďaku. Vďaku za vaše činy, ktoré patria k tým najhumánnejším prejavom človeka. Ste príkladom pre mladú generáciu, pre našich spoluobčanov,“ uviedol pri tejto príležitosti B. Celler.Kategórie ocenenia Janského plaketou podľa počtu odberov

 Ženy


 Muži


Bronzová

10 odberov   10 odberov
Strieborná 20 odberov   20 odberov
Zlatá 30 odberov   40 odberov
Diamantová 60 odberov   80 odberov
Kňazovického medaila 80 odberov 100 odberov

(Informácie na voľné použitie) 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!