Súd o „jame“ rozhodne až budúci rok

19. 10. 2011

Na koniec januára bolo odročené pojednávanie medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real Trade, ktorá od mesta žiada vyše 1,2 milióna eur za to, že nemohla postaviť podzemné garáže a polyfunkčný objekt pri bývalom Dome armády. Pri prácach vykopali archeologický nález a na mieste je už takmer tri roky obrovská jama. Firma žiada odškodné od mesta, ktoré však akýkoľvek podiel viny na zmarenom projekte odmieta.

Stavenisko sa rozhodnutím Ministerstva kultúry stalo archeologickým náleziskom a zvyšky muriva, ktoré mali tvoriť opevnené predbránie mesta, Národnou kultúrnou pamiatkou. Spoločnosť Tatra Real Trade, ktorá je dcérskou firmou pôvodného investora stavby Tatra Real, zažalovala na Okresnom súde v Trenčíne mesto Trenčín. Okresný súd vydal platobný rozkaz, voči ktorému mesto podalo odpor. V septembri sa tak začal súd.

Právna kancelária zastupujúca mesto na pojednávaní 18. októbra žiadala žalobu zamietnuť pre tzv. nedostatok aktívnej legitimácie žalobcu, teda že Tatra Real Trade nemá nárok na uplatňovanie si škody, pretože akékoľvek záväzky boli len medzi mestom Trenčín a pôvodnou spoločnosťou Tatra Real, s ktorou bývalé vedenie mesta podpísalo zmluvu o budúcej zmluve. Firma sa ňou zaviazala na vybudovanie garáži a mesto, že v budúcnosti uzatvorí kúpnu zmluvu o predaji pozemkov pred Domom armády.

 „Tatra Real sa následne snažil previezť tieto práva a povinnosti na dcérsku spoločnosť, avšak to sa nikdy nestalo, pretože neexistuje relevantné rozhodnutie mestského zastupiteľstva a navyše spôsob prevodu pohľadávky, teda preddavku za kúpu pozemkov v sume približne 185 tisíc eur, na dcérsku spoločnosť Tatra Real Trade vykonala v rozpore s občianskym zákonníkom,“ odôvodnil postoj mesta Martin Dočár z právnickej kancelárie GPL.

Mesto sa tiež domnieva, že investorovi nevznikla škoda. „Nemožno hovoriť o škode, keď investor sám hovorí, že stavať vlastne môže. Navyše Krajský pamiatkový úrad investora upozornil, že na mieste je možnosť archeologického nálezu, a to ešte pred podpisom vecného bremena o výstavbe garáži. Napriek tomu si škodu pýta od mesta,“ dodal.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!