Stretnutie zástupcov Mesta Trenčín s členmi projektu Neberte nám Brezinu

13. 9. 2008

Vo štvrtok 11. septembra 2008 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Trenčíne stretnutie zástupcov Mesta Trenčín a členov organizačného tímu projektu Neberte nám Brezinu pod hlavičkou CEA. Strany pripravili spoločné komuniké, ktoré uvádzame:


Mesto Trenčín začalo dialóg s členmi organizačného tímu projektu Neberte nám Brezinu pod hlavičkou CEA, nakoľko tému zelene považuje pri rozvoji mesta za dôležitú. Primátor ich na stretnutí ubezpečil, že mesto nepripustí zmeny hraníc lesoparku Brezina a plne sa pripája k snahe ochraňovať park.


Členovia organizačného tímu projektu Neberte nám Brezinu pod hlavičkou CEA sa dohodli s mestom na ďalších pracovných stretnutiach, aby spoločne pracovali pri tvorbe nového územného plánu a ochrane zelene v meste Trenčín. ,, Územný plán sa pripravuje na niekoľko desiatok rokov vopred a je preto pre nás významný pohľad všetkých zainteresovaných subjektov vrátane členov CEA a o. z. Pre Prírodu,“ dodáva primátor Branislav Celler.


Mesto bolo k tomuto kroku podnietené  aj vysokým počtom získaných podpisov. V najbližšej  budúcnosti bude všetko záležať  na spoločných diskusiách. Dúfame, že Mesto dodrží svoje sľuby voči nám a novy územný plán sa stane prijateľný pre obe strany,“ hovorí Lucia Almášiová, koordinátor projektu. 


/jm/

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!