Stretnutie primátora s riaditeľmi základných a materských škôl

27. 2. 2009

Primátor Trenčína Branislav Celler  sa 25. januára 2009 stretol s vedením základných a materských škôl v pôsobnosti mesta na pravidelnom pracovnom zasadnutí.


B. Celler uistil prítomných, že kvalitné vzdelávanie je pre mesto prioritou, a  napriek finančnej kríze sa objem finančných prostriedkov pre školy nebude znižovať. V rámci podpory technických krúžkov primátor prisľúbil dovybaviť školy technickými stavebnicami a potvrdil zámer vybudovať viacúčelový športový areál pri ZŠ na Bezručovej ulici.


Riaditelia škôl očakávali v tomto roku zo strany štátu navýšenie normatívu na žiaka, jeho terajšiu výšku považujú za nedostatočnú. Naopak, ocenili každoročný príspevok na žiaka, ktorý dostávajú z rozpočtu mesta Trenčín a ktorý im umožňuje nákup nových učebných pomôcok  a modernizáciu  učební.


Predmetom debaty boli aj projekty na rekonštrukciu škôl z eurofondov. Primátor vysvetlil riaditeľom, že sa mesto bude uchádzať o financovanie v ďalších kolách aj v iných dostupných schémach. Školy, ktorých náklady sú nižšie, môžu byť v budúcnosti realizované postupne z rozpočtu mesta.


Materské aj základné školy majú záujem o užšiu spoluprácu pri zápisoch detí do prvého ročníka základných škôl, aby sa znížil počet detí s odloženou školskou dochádzkou. V tejto súvislosti sa objavili návrhy na zriadenie tzv. prípravného  ročníka. Zároveň riaditelia základných i materských škôl poukázali na narastajúce prípady detí  s problémovým správaním. Podľa ich slov sa agresivita u žiakov zvyšuje a veľmi oceňujú, že na každej škole pribudol školský sociálny pracovník.


Primátor plánuje spolu s vedúcim útvaru školstva postupnú návštevu každej školy, kde by si spolu s pedagógmi a vedením prešli problémy priamo na mieste.


/jm, mr/

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!