Štatistici sa budú pýtať na pracovné sily

19. 1. 2023

Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky zisťovania ponúkajú širokú škálu informácií, ktoré sú zverejňované každý štvrťrok.

Výberové zisťovanie pracovných síl sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Uskutoční sa aj v tomto roku.

Zamestnanec Štatistického úradu SR, poverený funkciou opytovateľa,  môže navštíviť aj vašu domácnosť. Je povinný sa preukázať osobitným poverením. „Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky,“ informovala generálna riaditeľka Sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní Štatistického úradu SR Zlata Jakubovie.

Výsledky sú potrebné pre vládu a vládne inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za koncipovanie a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Výsledky sú ale zaujímavé aj pre verejnosť.

Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!