Stanovisko Mesta Trenčín k medializovanej kampani v súvislosti s prípravou volieb do VÚC

9. 11. 2005

          Mesto Trenčín dôrazne protestuje proti medializovanej kampani v súvislosti s prípravou volieb do vyšších územných celkov v Trenčíne. Začala sa sťažnosťou politického subjektu, ktorá bola adresovaná aj na Ústrednú volebnú komisiu, o znevýhodnení jeho členov pri voľbách predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií, pretože nedostali načas pozvánku na prvé stretnutie členov týchto komisií.


         O nekompetentnom postupe sťažovateľa svedčí aj skutočnosť, že v sťažnosti hovorí o nezabezpečení rovnosti pre všetkých svojich  členov pri voľbách predsedov a podpredsedov, hoci zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov určuje tieto posty žrebovaním. V konečnom dôsledku to znamená, že šťastena pri žrebe môže rozhodnúť o tom, že predsedovia a podpredsedovia okrskových volebných komisií sú len z dvoch politických strán alebo koalícií. Koalícia, ktorej členom je aj sťažovateľ, má však do dnešného dňa v 44 okrskových volebných komisiách, zriadených na území mesta Trenčín, vyžrebovaných 6 predsedov a 11 podpredsedov.


          Mesto Trenčín vyhlasuje, že komisie boli zvolané v súlade so zákonom o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a tento zákon neporušilo. Nemáme žiadnu pochybnosť o tom, že zasielateľ, ktorý na základe zákona o verejnom obstarávaní vzišiel z verejnej súťaže svoje povinnosti splnil, v opačnom prípade by v zmysle platnej zmluvy nasledoval sankčný postih. Naopak, mesto Trenčín zabránilo porušeniu tohto zákona na svojom území predvídavosťou, keď už v novembri minulého roku uzavrelo rámcovú zmluvu so zasielateľom, ktorou predišlo problémom vyskytujúcim sa v časovom strese, keď sú v intenciách zákona na zasielanie pozvánok stanovené len dva pracovné dni.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!