Stanovisko k dodávke vody

24. 10. 2014

Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK), a.s. je spoločnosť, ktorej vlastníkom je 56 miest a obcí z trenčianskeho regiónu. Väčšina z nich, vrátane mesta Trenčín, vložila do TVK svoj majetok, konkrétne vodárenskú a kanalizačnú infraštruktúru. Preto je základnou povinnosťou a záujmom TVK chrániť tento verejný majetok a chrániť verejný záujem, ktorým je dodávka pitnej vody obyvateľstvu a odvádzanie odpadových vôd.


Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK), a.s. si  22. októbra 2014 vyžiadala Predbežné opatrenie Okresného súdu v Trenčíne, o ktorom informovala súkromná Trenčianska vodohospodárska spoločnosť (TVS), a.s.


Po jeho preštudovaní TVK konštatuje, že informácie a podklady, na ktoré sa Predbežné opatrenie odvoláva a z ktorých vychádza, sú nepravdivé a v rozpore so skutočnosťou. Primátori a starostovia miesta a obcí zoskupených v TVK, vrátane trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka, sú presvedčení, že predbežné opatrenie vydané na základe neoverených a nepravdivých informácií, ohrozuje celý proces prevzatia vlastného majetku spoločnosťou TVK a môže spôsobiť vážne finančné a majetkové škody. Spoločnosť TVK sa preto rozhodla podať odvolanie.


Dovtedy, kým predbežné opatrenie nebude súdom zrušené, ostáva prevádzkovateľom vodovodnej a kanalizačnej siete v majetku spoločnosti TVK súkromná spoločnosť TVS.

Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK) zdôrazňujú, že táto situácia neohrozí prevádzku vody a neovplyvní cenu vodného a stočného. Zároveň upozorňujú odberateľov na to, že ak majú podpísanú zmluvu s TVS a TVK zároveň, nebude im fakturované vodné a stočné dvakrát a táto situácia mu nespôsobí žiadnu finančnú ujmu.


Všetky dôležité informácie, vrátane predbežného opatrenia i odvolania TVK, nájdete na www.tvkas.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!