Stále platí zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb

19. 5. 2020

Od 7. marca 2020 sú zakázané návštevy v Zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici aj v Zariadení opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici v Trenčíne. Tento stav ešte trvá.

Hoci v pondelok 18. mája 2020 premiér Igor Matovič predstavil ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, domovy pre seniorov stále podliehajú prísnym opatreniam. Znamená to, že stále platí zákaz návštev. „Dôchodcov bude štát chrániť dovtedy, kým to bude potrebné,“ povedal I. Matovič.

Sociálny kontakt s rodinami zabezpečujú zamestnanci oboch pobytových zariadení v Trenčíne prostredníctvom sociálnych sietí, mobilných telefónov, videohovorov cez aplikáciu SKYPE. V prípade veľmi zhoršeného zdravotného stavu v paliatívnej starostlivosti možnosť návštevy konzultujú s ošetrujúcim lekárom, táto návšteva je potom organizovaná za prísnych dezinfekčných opatrení.

Šesť klientov si rodinní príslušníci vzali k sebe domov ešte na začiatku mimoriadnej situácie. „Keď sa k nám vrátia, budú absolvovať testy tak, ako sme otestovali všetkých klientov, o ktorých sa staráme. Som veľmi rada, že sa ani v jednom prípade nepotvrdila nákaza. To isté platí o zamestnancoch. Tiež boli všetci otestovaní a sú zdraví. Máme ešte niekoľko kolegýň na OČ-rke, ktoré sú doma s deťmi pre zatvorené školy. Tie budú po návrate do práce tiež otestované,“ informovala riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín Edita Prekopová.

Areály zariadení na Lavičkovej i na Piaristickej ulici sú uzatvorené, klienti sa môžu pohybovať po záhrade. Opustenie areálu im nie je doporučené. O ich nákupy sa starajú zamestnanci sociálnych zariadení. „S našimi klientmi stále komunikujeme, snažíme sa im vysvetliť jednotlivé opatrenia. Situácia s obmedzením pohybu mimo areál, zákaz návštev trvá už dlho a oni sa každý deň pýtajú, kedy to skončí. Chcem aj touto formou všetkých poprosiť o trpezlivosť, aj keď už sme všetci unavení. Zvládneme to,“ ubezpečuje E. Prekopová.

Situáciu v trenčianskych sociálnych zariadeniach pozorne vníma i primátor mesta Richard Rybníček. „Mám informácie na každodennej báze. Viem, že je to veľmi ťažké, viem, že nálady medzi ľuďmi sú kolísavé, viem, že pre všetkých je to viac ako náročné. Nesmierne si vážim trpezlivosť seniorov a ich rodín a takisto veľmi ďakujem za obrovskú zodpovednosť a obetavosť zamestnancov – opatrovateliek, zdravotných sestier a všetkých, ktorí sa starajú o klientov a chod našich zariadení. Máte moju úctu, rešpekt a vďaku. Prajem všetkým silu a zdravie i do ďalších dní, pretože prísny režim v sociálnych zariadeniach ešte nekončí,“ hovorí R. Rybníček, ktorý je zároveň hrdý na to, ako Trenčania zvládli mimoriadne zaťažkávacie obdobie. „Potvrdilo sa, že v našom meste si ľudia vedia pomáhať, vedia chrániť seba i iných. Rešpektovali opatrenia na úrovni štátu i mesta. Situácia s pandémiou sa na Slovensku upokojila, no prosím, myslime na to, že ten vírus je stále prítomný. Nežime v strachu, ale buďme naďalej opatrní a zodpovední,“ dodal primátor.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!