SRA pridelila Trenčínu dlhodobý korunový rating BBB+

14. 4. 2005

Slovenská ratingová agentúra (SRA) pridelila mestu Trenčín dlhodobý korunový rating BBB+ so stabilným výhľadom, čo je 1 stupeň pod úrovňou rizika štátu.
      Ako informoval výkonný riaditeľ SRA Rudo Autner, v kategórii transakcií v cudzích menách agentúra priradila Trenčínu rating BBB so stabilným výhľadom. Krátkodobý rating Trenčína je S2, teda najlepšie možné hodnotenie pre subjekty s dlhodobým ratingom BBB+.
      Priradené hodnotenie SRA odôvodňuje aj tým, že vďaka výhodnej dopravnej polohe, dobre rozvinutému systému cestnej a železničnej dopravy a diverzifikovanému priemyslu má Trenčín výborne predpoklady na svoj ďalší rozvoj a etablovanie sa zahraničných investorov. „Finančné hospodárenie mesta je pritom dlhodobo stabilné. V rokoch 2001 až 2004 hospodárilo s prebytkom, pričom za uplynulý rok to bolo 49,8 milióna Sk,“ konštatuje SRA.
      Agentúra pozitívne hodnotí aj vykonanú reštrukturalizáciu bankových úverov a komunálnych obligácií v roku 2004, ktorá pre mesto znamenala úsporu finančných prostriedkov z titulu priaznivého vývoja kurzu koruny voči euru, ako aj úsporu úrokových nákladov. „V oblasti ďalšieho zvyšovania zadlženosti by však Trenčín mal zachovať obozretný prístup a pristupovať k čerpaniu úverov súčasne so zvyšovaním bežných príjmov,“ upozorňuje SRA.


 
Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!