Spoločný stavebný úrad zanikol

1. 1. 2012

Mesto Trenčín oznamuje občanom, že dňa 1.1.2012 zanikol Spoločný obecný úrad s názvom ,,Spoločný stavebný úrad v Trenčíne“.


Mesto Trenčín od uvedeného dátumu vykonáva činnosti stavebného úradu v prenesenom výkone štátnej správy samostatne, teda už nevykonáva tieto


činnosti pre ostatné obce. Od uvedeného dátumu vzniká nový útvar s názvom ,,Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií“, ktorý je v organizačnej štruktúre mesta


zaradený pod Mestský úrad v Trenčíne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!