Spoločný stavebný úrad MsÚ Trenčín zmenil adresu

24. 6. 2011

Spoločný stavebný úrad od piatku 1. júla sídli na 1. poschodí a podkroví budovy Farská 10 v Trenčíne, kam sa presťahoval z priestorov MH SL, Soblahovská 65, Trenčín.
Občania môžu osobne navštíviť referentov počas dní vyhradených pre klientov, a to každú stredu v čase 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 hod., a tiež v piatok 8.00 – 11.3012.30 – 14.00 hod. Podateľňa je k dispozícii každý deň počas úradných dní stavebného úradu.


Kontaktné osoby:
Soňa Baránková
, podateľňa, tel.: 0902 911 222


 


Stavebný úrad vykonáva konania podľa stavebného zákona a správneho poriadku, ktorých výsledkom sú rozhodnutia napr.: o umiestnení stavby, o povolení stavby, o zmene stavby pred dokončením, kolaudačne rozhodnutie, rozhodnutie o zmene užívania stavby, o odstránení stavby. Stavebný úrad nariaďuje zabezpečovacie a udržiavacie práce na stavbách, vykonáva štátny stavebný dohľad a prejednáva priestupky a správne delikty na úseku stavebníctva. To isté sa týka i pozemných komunikácií.
Ak chcete stavať, prerábať či búrať, Vaša cesta musí viesť na stavebný úrad, kde sa na Vás tešia naši odborní zamestnanci.


Spoločný stavebný úrad v Trenčíne bol zriadený na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného konania po zrušení Okresných úradov. Túto činnosť v Trenčíne vykonáva pre 26 obcí: Adamovské Kochanovce, Bobot, Dolná Poruba, Dolná Sú-ča, Drietoma, Dubodiel, Horňany, Horné Srnie, Hrabovka, Ivanovce, Melčice – Lieskové, Neporadza, Omšenie, Opatovce, Selec, Skalka nad Váhom, Soblahov, Svinná, Štvrtok, Trenčianske Mitice, Trenčianske Stankovce, Veľká Hradná, Veľké Bierovce, Zamarovce, Trenčín, Petrova Lehota.


KOMPETENCIE:
• vydávanie územných rozhodnutí
• vydávanie stavebných povolení
• vydávanie povolení zmeny stavby pred dokončením
• vydávanie povolení terénnych úprav
• vydávanie kolaudačných rozhodnutí
• vydávanie povolení zmeny v užívaní stavby
• vydávanie povolení na odstránenie stavby
• vydávanie rozhodnutí o vyvlastnení
• vykonávanie Štátneho stavebného dohľadu
• vykonávanie priestupkových konaní a správnych deliktov


 


Úradné hodiny – referenti:


Streda

8.00 – 11.30 h
12.30 – 16.00 h

Piatok

8.00 – 11.30 h
12.30 – 14.00 h
Úradné hodiny – podateľňa:Pondelok

8.00 – 11.30 h
12.30 – 15.00 h

Utorok

8.00 – 11.30 h
12.30 – 15.00 h

Streda

8.00 – 11.30 h
12.30 – 16.00 h

Štvrtok

8.00 – 11.30 h
12.30 – 15.00 h

Piatok

8.00 – 11.30 h
12.30 – 14.00 h


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!