Socha sv. Jána Nepomuckého je zreštaurovaná

20. 7. 2018

Dnes, v piatok 20. júla 2018, osadili nad jeho hlavou svätožiaru s piatimi hviezdičkami. Päť hviezd mu podľa legendy svietilo okolo hlavy, keď jeho bezvládne telo vyťahovali z Vltavy.

„Dnes je socha ukončená,“ povedal po osadení svätožiary akademický sochár Juraj Krajčo. Reštaurovanie trvalo vyše pol roka s krátkou prestávkou v zime. Všetky práce sa odohrávali priamo na mieste, na Farskej ulici, s maximálnym ohľadom na zachovanie hmoty a výrazu sochy.

Reštaurátor sa musel popasovať s dosť veľkým úbytkom hmoty. „Zvetraním zmizli približne dva centimetre z povrchu sochy, nielen tvár Jána Nepomuckého, ale aj prsty, tvár anjelika, ruky anjelika, mnohé veci sa museli dotvoriť. A mnohé zostali tak, ako sú. Socha sa prezentuje v takom výraze, že je jasné, že má zhruba necelých 300 rokov,“ hovorí J. Krajčo. Z hotového diela má radosť.

„Je to veľmi pekná socha, dotvára vizuálne pohľad na koniec uličky, v spojení s Farským kostolom dostala veľmi dôstojný ráz a myslím, že mesto tým získalo jednu veľmi peknú kultúrnu pamiatku.“

Na obnovu sochy sv. Jána Nepomuckého na Farskej ulici získalo Mesto Trenčín v minulom roku finančný dar od Nadácie SPP vo výške 10 tisíc eur. Dnes je socha i nasvietená, jej okolie upravili pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov.

Socha je výtvarným objektom v pamiatkovo chránenom území Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín. Krajský pamiatkový úrad podal podnet na jej vyhlásenie za nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku.

Pôvodne sa nachádzala na námestí, približne pred budovou sporiteľne. Dnes je pred Farskými schodmi na pravej strane. Socha predstavuje svätca Jána Nepomuckého odetého do kanonického rúcha a kožušinového plášťa. V ľavej ruke drží biret a v pravej krucifix s postavou Ukrižovaného. Pri nohách mu kľačí anjel. Na podstavci sú dva erby, ktoré patrili Johannovi Halweilovi, veliteľovi Trenčianskeho hradu a pokladníkovi cisárskeho eráru a jeho manželke. Sv. Ján Nepomucký bol patrónom, ochraňujúcim pred rôznymi chorobami a živelnými pohromami a tiež ochrancom spovedného tajomstva.

Podľa známej legendy je osobnosť Jána Nepomuckého príkladom neuveriteľnej viery v charakter človeka. Tento kňaz bol údajne spovedníkom Žofie Bavorskej, manželky českého a rímskeho kráľa Václava IV. Luxembruského. Kráľ bol natoľko žiarlivý, že žiadal Jána Nepomuckého, aby vyzradil spovedné tajomstvá jeho manželky. Kňaz to odmietol. Kráľ sa nahneval a Ján Nepomucký skončil v mučiarni. No i tak nepovedal nič, akúkoľvek informáciu vnímal ako znesvätenie svojho poslania. Mučeniu nakoniec podľahol. Kráľ údajne nechal jeho telo zhodiť z Karlovho mosta do Vltavy.

Ráno 17. apríla 1393 vytiahli rybári z vôd Vltavy bezvládne mužské telo. Podľa legendy mu okolo hlavy svietilo 5 hviezd. A takto býva Ján Nepomucký zobrazovaný dodnes. Pochovaný bol na Pražskom hrade so všetkými poctami. Len v Európe je okolo 30 tisíc sôch Jana Nepomuckého.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!