Služby, relax a poradenstvo pre seniorov pod jednou strechou

10. 10. 2007

          Mesto Trenčín už od r. 1990 venuje zvýšenú pozornosť sociálnej oblasti, čo sa výrazne prejavilo i v zabezpečovaní služieb pre občanov.


          Jednou z foriem zodpovedajúcich súčasnému rozvoju sociálnych služieb, je nové ponímanie voľnočasových aktivít seniorov v spojení s poskytovaním služieb v jednom komplexe. Služby, relax, poradenstvo a vzdelávania pre seniorov mesta Trenčín pod jednou strechou potvrdil aj prieskum verejnej mienky, ktorý uskutočnil mestský úrad v roku 2005. Objektom, kde je možné od dnes tento projekt realizovať, je bývalá materská škola na Osvienčimskej ul. – súčasné Centrum seniorov mesta Trenčín.


          Zriadenie  Centra seniorov je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín, z ktorého vyplynulo, že Trenčínu chýba zariadenie pre seniorov, ktoré komplexne poskytuje služby dostupné pre túto vekovú kategóriu občanov. V Trenčíne žije 9711 obyvateľov starších ako 61 rokov.


          Projekt realizovala na základe požiadaviek komisie, zloženej zo zástupcov mesta, príslušného výboru mestskej časti a seniorov spoločnosť ZASI, s.r.o, Trenčín, víťaz verejnej súťaže. Areál bývalej materskej škôlky bol zrekonštruovaný za takmer 15 750 000 Sk. Všetky finančné prostriedky hradilo zo svojho rozpočtu Mesto Trenčín. Na výstavbu športovísk dostalo mesto dotáciu takmer 300 tisíc Sk od nadácie Pontis. 


          „Prioritou zriadenia centra je riešenie voľnočasových aktivít starších a zdravotne postihnutých občanov zamerané na prednášky, besedy, kultúrno spoločenské posedenia, zájazdy a spoluprácu s mládežou,“ povedal tesne pred otvorením centra primátor Mesta Trenčín Branislav Celler. Skôr narodení Trenčania tu však nájdu aj zaujímavé služby, pedikúru, kaderníctvo, masáže, poradenstvá zamerané na sociálnu oblasť, vzdelávacie aktivity, kurzy, môžu pracovať s PC a internetom. Mesto Trenčín ako investor rekonštrukcie objektu nezabudol ani na priestory napomáhajúce udržiavať telesnú aktivitu a propagujúce zdravý životný štýl prostredníctvom rehabilitačných cvičení a masáží.


          V interiéri sa na ploche 400 m² nachádza čitáreň, jedáleň, herňa, učebňa, internetová miestnosť, telocvičňa, masážna miestnosť, chodby, sociálne zariadenia a šatne. V týchto priestoroch je na ploche 50 m² umiestnené aj kaderníctvo a pedikúra. Areál oddychu s dominantami v podobe joggingovej dráhy a ihriska na volejbal obkolesuje centrum na ploche 1800 m². Predpokladané prevádzkové náklady na rok 2008 predstavujú 2 660 000 Sk.


          „Aby mohol areál komplexne slúžiť našim skôr narodeným spoluobčanom, plánujeme tu pristavať aj penzión pre seniorov s vývarovňou. Na túto investičnú akciu chceme získať aj finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý má vo svojom portfóliu aj túto, zatiaľ samosprávami málo využívanú ponuku,“ povedal dnes na otvorení Centra seniorov B. Celler. Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!