Školský rok sa rozbehol

7. 9. 2018

Na letné prázdniny budeme už len spomínať, začal sa školský rok a s ním kopec povinností pre žiakov, študentov, pedagógov i rodičov. V prvý septembrový týždeň zasadlo do školských lavíc 528 prvákov. Materské školy už tiež fungujú naplno, navštevuje ich spolu približne 1 500 detí.  

škôlka Medňanského

V 16 materských školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, je ešte niekoľko voľných miest. „Záleží na konkrétnej škôlke a veku dieťaťa, rodičom odporúčam pýtať sa priamo u riaditeliek materských škôl,“ hovorí riaditeľ Školských zariadení mesta Trenčín Rastislav Masaryk.

Dva mesiace prázdnin sa aj tentokrát niesol v znamení menších i väčších investícií a úprav v areáloch i v budovách škôl a škôlok:

  • dokončenie kompletnej rekonštrukcie v MŠ Opatovská a MŠ Šafárikova (tu ešte budú počas septembra dokončovať najmä terénne úpravy),
  • rekonštrukcia sociálnych zariadení, stavebné úpravy v MŠ Pri parku,
  • oprava striech a rekonštrukcia sociálnych zariadení v jednom pavilóne v MŠ Na dolinách,
  • rekonštrukcia 1 pavilónu jaslí pre potreby MŠ 28. októbra,
  • kompletná výmena okien v MŠ Medňanského,
  • začala sa rekonštrukcia spojovacej chodby v ZŠ Kubranská s prístavbou šatní (práce by mali byť hotové do konca októbra),
  • ZŠ Na dolinách má zrekonštruovanú kuchyňu,
  • ZŠ Veľkomoravská má niekoľko učební rozšírených (zväčšené triedy),
  • Mesto riešilo cez prázdniny i havarijný stav vodovodného potrubia v areáli ZŠ Východná.

„Do budúcna chceme pokračovať. Máme, napríklad, vypracovanú projektovú dokumentáciu na rozšírenie školy o nové učebne v ZŠ Dlhé Hony, kde počítame i s rekonštrukciou jedálne a kuchyne, plánujeme rekonštrukciu strechy a podlahy v telocvični na Základnej školy na Kubranskej ulici a ešte v tomto roku by sa mala začať kompletná rekonštrukcia Materskej školy Kubranská,“ uviedol primátor Richard Rybníček, ktorý 3. septembra privítal prváčikov práve na škole v Kubrej.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!