September v znamení investícií do škôl

2. 9. 2013

Základné i materské školy v Trenčíne otvorili 2. septembra svoje brány. Niektoré z nich boli opravené počas prázdnin a do ďalších mesto investuje v septembri.


Pred začiatkom nového školského roka boli na niektorých školách a škôlkach realizované nevyhnutné opravy. Materská škola (MŠ) Niva a aj telocvičňa na ZŠ Kubranská má opravenú strechu, na školskej jedálni ZŠ Bezručova a tiež v pavilóne MŠ na Ulici 28.októbra boli vymenené okná a ZŠ Dlhé Hony má zrekonštruované hygienické kúty v triedach a cvičnú kuchyňu. Základná umelecká škola K.Pádivého vstupuje do nového školského roka presťahovaná do jednej čiastočne zrekonštruovanej budovy v Parku SNP. Po mnohých rokoch sú všetky odbory ZUŠ na jednom mieste.


Mesto Trenčín bude do ďalších škôl investovať už v najbližších dňoch. V MŠ na Stromovej ulici chce v dvoch pavilónoch vymeniť okná, zatekajúce strechy opraví na MŠ Opatovská a ZŠ Východná.


V budove ZŠ Kubranská budú odstránené viaceré problémy, pre havarijný stav podstúpia schody a oporný múr pri vchode do ZŠ Potočná kompletnú rekonštrukciu a v septembri sa bude pracovať na samostatných kotolniach pre ZŠ i MŠ Na dolinách. Tak sa škola i škôlka stanú nezávislými pri odbere tepla. Doteraz boli napojené na susediaci detský domov.


Do školskej jedálne ZŠ Dlhé Hony bude už čoskoro dodaný nový konvektomat. Všetky práce na školách sa budú robiť za plnej prevádzky.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!