Samospráva uvažuje, ako vyberať dane efektívne

28. 7. 2005

Plnenie sociálnej pomoci prostredníctvom daňového systému obcí a miest už nie je samozrejmosť, hoci je stále rozšírené


[21.7.2005, TRENd / Gabriel Šípoš]


Trenčín patrí v slovenskej samospráve k výnimkám. V tom, že pochopil pre mnohých samosprávnych politikov paradoxnú myšlienku: menej môže byť aj viac. Tentoraz v podobe jednoduchosti a efektívnosti výberu daní.


Iniciatívu naštartovali poslanci aj odborníci v podnikateľskej a majetkovej komisii pri mestskom zastupiteľstve. Výsledkom bol úplne nové prístup k výberu daní, ktorý spustili pred dvoma rokmi.


Už vtedy si povedali, že v rozpočte sa budú spoliehať najmä na podiel z dane z príjmov fyzických osôb, majetkových daní a príjmov z podnikania mestských prevádzkarní. Trenčianska samospráva sa naopak rozhodla nevyberať šesť vtedajších druhov poplatkov, ktoré obciam zákon umožňoval. Pretože by sa to neoplatilo. Proti hovoril malý výnos – ročne okolo sedem miliónov korún, teda ani nie dve percentá bežných príjmov.


V neprospech výberu sa postavili i administratívne náročný výber, zložitá kontrola a v konečnom dôsledku aj selektívnosť. Úradníkom, ktorých takto mesto ušetrilo, mohlo prideliť dôležitejšiu prácu. Aj tento rok vyberá Trenčín z ôsmich možných miestnych daní len dve – z nehnuteľností a za používanie verejného priestranstva.


Vďaka dôrazu na efektivitu výberu a na často zabúdané administratívne náklady daňového systému našiel postup Trenčína priaznivý ohlas aj u hodnotiteľov monitoringu Hospodárskych a sociálnych opatrení (HESO) samospráv organizovaným inštitútom INEKO. Na druhej strane viacerí hodnotitelia upozorňovali, že poplatky nie sú len zdrojom príjmov, ale plnia aj regulačnú funkciu.


Majitelia psov napríklad spôsobujú obciam mimoriadne náklady pre negatívny vplyv na čistotu verejných priestorov alebo kriminalitu. Preto by práve odstránenie poplatkov mohlo viesť k väčšej nespravodlivosti. Nie naopak. Podobne turisti využívajú verejnú dopravu či parky, ktoré sú dotované z peňazí miestnych občanov.


Preč z daní


Požiadavka na jednoduchosť a efektívnosť výberu daní sa po daňovej reforme netýka len centrálnej vlády. Rovnako aktuálna je aj pre samosprávy. Ako tejto objednávke vyhovieť, sa zatiaľ obce ani mestá v kontraste k prístupu v Trenčíne nenaučili. Ich pravidlo väčšinou stále je úsilie využiť všetky zákonné možnosti na výber daní. Nech to stojí, čo to stojí. Aj v takom prípade, ak by bol výnos niektorej z daní nižší alebo len nepatrne vyšší ako náklady, ktoré s tým samosprávny úrad má.


V rozmýšľaní samosprávnych finančníkov naďalej väčšinou pretrváva aj využívanie daňového systému na sociálne ciele. Teda hlavne ako podpora pre ľudí v hmotnej núdzi, dôchodcov, zdravotne postihnutých či mnohopočetné rodiny. Napríklad pri účtovaní poplatkov za odpad. Napriek tomu rastie počet obcí, ktoré daňové výnimky obmedzujú.


Jednou z kľúčových téz vládnej reformy z vlaňajška bolo pritom tvrdenie, že úlohou daňového systému je čo najefektívnejšie a najjednoduchšie dane vybrať, nie plniť sociálne ciele. Na sociálnu politiku sú lepšie adresné dávky, tvrdili architekti reformy. Téza sa premietla do rovnej dane z príjmov i jednotnej dane z pridanej hodnoty a viedla k zrušeniu desiatok výnimiek z ich platenia.


Meniace sa zákonne možné zdroje príjmu, ako aj zvýšený objem kompetencií prenesených na obce vedie aj slovenské samosprávy k hľadaniu najvhodnejšej kombinácie foriem daňového systému a plnenia sociálnych funkcií. Monitoring inštitútu INEKO odhaľuje hlavné smery myslenia samospráv k formovaniu svojho daňového poriadku.


Bez výnimiek


Cestou odbúravania sociálneho používania daňového systému sa vybral napríklad Lučenec. Tento rok tam už neplatí polovičná zľava z poplatku za komunálny odpad pre dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých. Ostala len výnimka pre dlhodobo neprítomných občanov. Mesto argumentuje, že príliš veľký počet výnimiek redukuje výnos z poplatku a následné vyššie zaťaženie ostatných by spôsobilo problémy s výberom.


Hoci oslovení experti sú za zachovanie sociálnej pomoci vybraným občanom v meste, väčšinou súhlasia s krokom poslancov v Lučenci. Zrušenie výnimiek podľa nich robí výber poplatkov jednoduchším, prehľadnejším a ľahšie vymáhateľným. Eliminuje možnosť zneužívania, napríklad pri spoločnom bývaní zvýhodnených a nezvýhodnených.


 Navyše, ani zvýhodnené kategórie nemusia byť adresné, niektorí dôchodcovia majú predsa vyššie príjmy ako napríklad mladší občania. Preto sa väčšina komisie INEKO prikláňa pre sociálnu pomoc v priamych, adresných dávkach, nie úľavami v rôznych poplatkoch.


Neefektívnym nástrojom sociálnej politiky skrytej v daniach bol po dlhé roky napríklad práve poplatok za odpad. Obce totiž okrem úľav zvyčajne pýtali od ľudí menej, než boli ich skutočné náklady. Túto aktivitu jednoducho radšej dotovali, než by mali občanom vyrubiť reálne sumy. Išlo však o veľmi neadresnú sociálnu politiku, pretože takto pomáhali nielen chudobným, ale aj tým, ktorí by na vyššie poplatky bez problémov mali.


Neobmedzovať internet


Daňové systémy samospráv ovplyvňujú aj nové regulačné funkcie spájané s ochranou životného prostredia a informatizáciou obcí. Tu však nejde ani tak o výnimky z platenia daní ako o identifikáciu priamych nákladov určitej činnosti pre obec. Tak napríklad koncom roka poslanci v Námestove určili nižší poplatok za odpad tým občanom, ktorí sa rozhodnú odpad odovzdávať separovaný (390 Sk oproti 500 Sk za neseparovaný).


Cieľom opatrenia bolo naznačiť občanom rozdielne ceny pre obec v prípade separácie, ako aj motivovať ich na ekologickejšie správanie. Námestovčania potrebujú zapojenie sa do separovaného zberu nahlásiť na mestský úrad čestným vyhlásením, kontrolu má na starosti samospráva.


Podobne od začiatku roka viaceré mestá vrátane Košíc, Popradu či Piešťan neskôr nasledované ďalšími nezaviedli daň z nevýherných hracích prístrojov na internetové kaviarne. Na počítačoch s internetom sú totiž často alebo priamo nainštalované hry, alebo sa dajú jednoducho stiahnuť z internetu.


Primátor Košíc Zdenko Trebuľa opatrenie obhajoval poukázaním na dôležitosť dostupnosti internetu pre ľudí hľadajúcich zamestnanie, štúdium, komunikáciu so štátnou správou či so svetom. Ďalším argumentom hodnotiteľov v prospech tejto výnimky bola administratívna náročnosť a neadresnosť výberu, keďže internet poskytuje okrem počítačových hier veľa možností práce a zábavy. Zdanenie činnosti internetových kaviarní ako celku by tak postihovalo časť zákazníkov, ktorých obec za ich aktivitu ani nemienila regulovať.


Prútené stoličky lacnejšie


S nápadom prispôsobiť výšku dane menej tradičnému cieľu mesta prišli v Poprade. V snahe skrášliť centrum mesta po dohode s podnikateľmi zaviedli na tento rok odpustenie dane za zabratie verejného priestranstva na letné terasy a zároveň ponúkli príslušným podnikateľom zmluvy na prenájom na päť rokov. Podmienkou je používanie výhradne ratanových (prútených) stolov a stoličiek na terasách. Jednotný vzhľad terás by tak mohol prispieť ku krajšiemu vzhľadu centrálneho námestia.


Hodnotitelia opatrenia privítali záujem poslancov o estetiku mesta, no viacerí vyslovili pochybnosti o využití daňových výnimiek. Niektorí hodnotitelia namietali, nakoľko vlastne má mesto zasahovať do podnikania. Čo ak sú rôzne prevádzkarne rôzne výnosné, slúžiace špecifickej klientele, prečo by mali mať rovnaké sedenie? A do akej miery bude cieľ mesta splnený, ak pár podnikateľov na dohodu nepristúpi?


Autor je projektový koordinátor v inštitúte INEKO.


Materiál je prevzatý z týždenníka TREND


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!