Samospráva poskytne fakultnej nemocnici dotáciu

31. 5. 2010

Fakultná nemocnica Trenčín písomne požiadala samosprávu o poskytnutie dotácie na financovanie nákupu zdravotnej techniky. Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí  dotáciu pre nemocnicu schválilo.


Samospráva poskytne fakultnej nemocnici dotáciu vo výške 95 201,88 eura na nákup zdravotnej techniky. Vyjde tak nemocnici v ústrety, a to aj vzhľadom na to, že mesto má dnes voči nej pohľadávku za daň z nehnuteľností v tej istej výške. Dôvodov, prečo sa samospráva takto rozhodla, je viac. „Nemocnica má voči Mestu rovnakú daňovú povinnosť ako ktorýkoľvek iný podnikateľský subjekt. Zo zákona jej teda nemožno znížiť daňovú sadzbu alebo dokonca ju od daňovej povinnosti oslobodiť. Na druhej strane nemocnica dlhodobo poskytuje Mestu nadštandardné služby. Tie sa týkajú doliečovania najmä ľudí bez prístrešia a občanov v sociálnej núdzi,“ zdôvodnil poskytnutie dotácie  prednosta MsÚ František Orolín.


Doliečovaciu službu nie je nemocnica povinná poskytovať. Poisťovňa aj doliečovanie pacientov, ktoré trvá priemerne 2 až 3 týždne, nemocnici neprepláca. Ide totiž zväčša o ľudí, ktorí nie sú zdravotne poistení. „Mesto dnes nemá žiadne doliečovacie zariadenie. Jeho zriadenie by bolo finančne, technicky a aj personálne veľmi náročné. Nemocnica v tomto smere vlastne nahrádza Mesto,“ skonštatoval  primátor Branislav Celler.


Fakultná nemocnica Trenčín vychádza samospráve v ústrety aj vo finančne veľmi prijateľnej spolupráci týkajúcej sa prípravy a rozvozu špeciálne pripravenej stravy pre klientov Sociálnych služieb Mesta Trenčín. „Po zvážení všetkých týchto dôvodov a ústretovej dlhodobej spolupráce sme vyhoveli žiadosti nemocnice o dotáciu na nákup konkrétnej zdravotnej techniky. Napokon tá sa bude využívať opäť na liečbu občanov Trenčína,“ dodal prednosta.


„Mestu Trenčín sme vďační za vyhovenie našej žiadosti. Poskytujeme služby všetkým občanom mesta, a tak chcem ešte raz oceniť rozhodnutie trenčianskych poslancov,“  reagoval na schválenie poskytnutia dotácie pre fakultnú nemocnicu jej riaditeľ Rudolf Lintner.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!