Rybníček vypovedal zmluvu spoločnosti Eres

7. 9. 2011

Primátor Trenčína Richard Rybníček vypovedal zmluvu s prevádzkovateľom mestských zdrojov tepla. Spoločnosti ERES, a.s. začala 1. septembra plynúť ročná výpovedná lehota. Takýto postup voči spoločnosti Rybníčkovi odporučili aj poslanci mestského zastupiteľstva.


Výpovedi predchádzala Dohoda o urovnaní dlhov. Mesto Trenčín je totiž dlžníkom, na základe dodatku malo spoločnosti zaplatiť 400 840,79 eur za vykonané práce za rekonštrukciu tepelných zdrojov. Vedenie mesta však spochybňuje dodatok k zmluve a jeho platnosť, súvisí s ním aj podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.


„Nespochybňujeme však fakt, že práce vykonané naozaj boli. Preto sme nechceli ísť cestou súdov. So spoločnosťou ERES sme sa dohodli na tom, že konečná suma, ktorú mesto vyplatí, bude znížená o 23% na 308 647,41 eur,“ povedal primátor Rybníček.


Podobnú dohodu mesto uzavrelo aj so spoločnosťou Marius Pedersen, ktorá pre mesto odváža odpad, čistí a stará sa o ulice a o zeleň. Dlžnú sumu sa Rybníčkovi podarilo znížiť o jeden milión eur. Na rozdiel od spoločnosti ERES, mesto zmluvu s Marius Pedersen nevypovedalo, ale dohodlo sa na nových cenových podmienkach.


Vysporiadanie sa s dlhmi za rok 2010 až v roku 2015


K 31. decembru  minulého roka za vyfakturované práce a služby však vzniklo ešte viac dlhov. Poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí koncom augusta schválili Návrh na reštruktualizáciu záväzkov mesta, mesto tým má už vysporiadané všetky záväzky z minulého roka. Buď uhradením, alebo Dohodami o splácaní dlhu, alebo postúpením dlhu na banku.


Takto sa naposledy na zasadnutí mestského zastupiteľstva 31. augusta mesto vysporiadalo aj s 15 veriteľmi, ktorým banka vyplatí dlhované peniaze celkovo vo výške 1 220 349 eur a mesto to bude splácať do 1. septembra 2015. „Je lepšie, ak mesto dlží jednému veriteľovi, a to banke. Spoločnosti zamestnávajú svojich ľudí a nie je spravodlivé, aby sme im dlžili peniaze dlhú dobu. Navyše je to dôležitý krok k ozdraveniu mestských financií,“ dodal Rybníček.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!