Rúško už nebudeme musieť nosiť všade

19. 5. 2020

Nosenie rúška od stredy, 20. mája 2020, už nebude všade povinné.

Ak budeme vonku a budeme od inej osoby vzdialení minimálne 5 metrov, nosenie rúška už nebude povinné, ale dobrovoľné.

Rúško zostáva naďalej povinné na verejných plochách vo vnútri. To znamená, ak ideme do vnútra budovy, kde sa pohybuje verejnosť, rúško zostáva naďalej našou súčasťou.

Výnimku z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest majú:

  • pedagogickí zamestnanci alebo odborní zamestnanci (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • žiaci základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
  • osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách,
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.

Nosenie rúšok upravuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR podpísané 19. mája 2020 hlavným hygienikom SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!