Rozpočet mesta je rozvojový

27. 2. 2019

Mestskí poslanci schválili 13. februára 2019 najdôležitejší dokument pre Trenčín – rozpočet. Ten je naďalej rozvojový. Mesto je pripravené v tomto roku investovať 9 miliónov eur.

Ako povedal primátor mesta Richard Rybníček, investície pôjdu do vzdelávania, do chodníkov a ciest, do verejných priestorov. „Najviac budeme investovať do budovania parkovacích miest. Na jeseň chceme spustiť regulované parkovanie na Juhu a na Sihoti III a IV. Je toho veľa a verím, že to zvládneme.“ 

Približne 4,3 milióna eur budú investície financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Ide o cyklotrasu na Karpatskej a Piešťanskej ulici, chodník a cyklotrasu na Kasárenskej ulici, vnútrobloky Východná a J. Halašu, ďalej ide o revitalizáciu átria pod Mestskou vežou, telocvičňu v ZŠ, Kubranská a modernizovať sa budú priestory ôsmich základných škôl.

V tomto roku bude mesto pracovať na príprave strategických dokumentov Stratégia adaptability na klimatickú zmenu a Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín. Novými investíciami bude vybudovanie výťahu v Zariadení opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici, kúpa starého železničného mosta, rekonštrukcia Okružnej ulice, dokončenie prác na Ružovej ulici, kúpa rolby na zimný štadión, výmena umelého trávnika v športovom areáli ZŠ, Novomeského atď.

Bežné výdavky porastú

Dôvodom je zákonná povinnosť starať sa o všetky chodníky, vrátane ich zimnej údržby. Doteraz Trenčín spravoval približne 150 km ciest a 53 km chodníkov. Po novom sa musí starať o asi 184 km chodníkov. Táto služba prináša vyššie výdavky mesta odhadované až do sumy 470 tisíc eur.

Ďalší dôvod nárastu bežných výdavkov sa týka povinného nárastu miezd zamestnancov nielen úradu, ale aj školských a sociálnych zariadení, ďalej zavedenia rekreačných poukazov alebo obedov pre školákov a predškolákov zdarma.

Mesto bude i naďalej prispievať na projekt APROGEN, prenájom štadióna Gáboríka pre žiakov hokejových tried, aj tento rok dofinancuje energie v školách, údržbu športových areálov a škôl, diétne stravovanie v školách.

Granty budú štedrejšie

Na dotácie v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy dá mesto spolu 10 tisíc eur, na šport 50 tisíc, na mládež 10 tisíc, na výnimočné akcie v oblasti športu 20 tisíc, na kultúru 99 tisíc, na ochranu životného prostredia 3 200 eur a na sociálnu oblasť 22 tisíc eur.

Podpory sa však dočkajú napríklad aj dobrovoľné hasičské zbory, karanténna stanica, kluby dôchodcov a v rozpočte sú zvlášť – mimo grantových kôl – zapracované i dotácie na konkrétne podujatia či subjekty v oblasti športu, kultúry, sociálnych vecí a životného prostredia.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!