Rozhodnutie o modernizácii železničnej trate je právoplatné

11. 1. 2006

          Územné rozhodnutie o modernizácii železničnej trate v Trenčíne nadobudlo právoplatnosť. Podľa trenčianskeho primátora Branislava CELLERA to je kľúčový dokument, pretože prestavbu železnice variantom 1 schválili všetky kompetentné inštitúcie a presunu železnice už nič nebráni. „Na základe tohto dokumentu je jasné, kadiaľ pôjde železnica a za akých podmienok, na základe územného rozhodnutia budú Železnice SR vydávať jednotlivé stavebné povolenia,“ uviedol B. Celler.


          S prestavbou železničnej trate sa začne predbežne v roku 2008. „Termín začatia modernizácie závisí od poradia výstavby jednotlivých etáp úseku medzi Novým Mestom nad Váhom a Púchovom,“ uviedol generálny riaditeľ firmy Reming Consult Slavomír Podmanický. Firma Reming je projektantom tohto úseku železničnej trate. Náklady na modernizáciu železnice spoločnosť predbežne vyčíslila na 3,2 mld. Sk. „Tretiu, trenčiansku etapu, sme rozšírili od Záblatia južne až za obec Kostolná-Záriečie a na severe od Kubrej po mestskú časť Opatová, suma sa tým upraví,“ povedal S. Podmanický.


          Presunom železničnej trate sa uvoľní nový priestor o rozlohe približne 8 hektárov pri rieke Váh. Podľa trenčianskeho primátora Branislava Cellera mesto zatiaľ nerokuje s potenciálnymi investormi o budovaní nábrežia, ktoré je v územnom pláne centrálnej mestskej zóny aj s návrhom súbežnej cesty s preťaženou Hasičskou ulicou s pracovným názvom 2. nábrežná. Tá by mala odľahčiť križovatku na Námestí SNP pod hradom. Projekt modernizácie železničnej trate financuje Európska únia z kohéznych fondov do výšky 85 % celkových nákladov, zvyšok doplatí štát.


          Modernizácia železničnej trate v Trenčíne má vyrovnať prílišné zaoblenie trate v meste, ktoré neumožňuje dosiahnuť stanovenú rýchlosť 160 km za hodinu. Projekt počíta s výstavbou nového železničného mosta, novej stanice a vybudovaním niekoľkých mimoúrovňových križovaní. Súčasťou projektu je asanácia letného kúpaliska a 22 domov. Železnica sa zmluvne zaviazala, že zaplatí mestu kompenzáciu za sanáciu letného kúpaliska vo výške približne 100 mil. Sk, mesto za tieto financie postaví nové kúpalisko na Ostrove.
          Pre majiteľov spomínaných domov mesto v minulom aj v tomto roku vyčlenilo v rozpočte financie na výkup pozemkov pre nové domy, majitelia majú právo aj na finančnú kompenzáciu, ak nový dom nechcú. V zmluve je, že so sanáciou sa môže začať až po dokončení nových domov a kúpaliska. Náklady mesta Trenčín v súvislosti s modernizáciou trate mestu preplatí investor, Železnice Slovenskej Republiky.


          V. železničný koridor, v rámci ktorého sa na Slovensku modernizuje železničná trať, sa tiahne Európou cez Taliansko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko a Ukrajinu. Územím Slovenska prechádza po trase Bratislava-Žilina-Košice-Čierna nad Tisou-štátna hranica s Ukrajinou. Dĺžka koridoru je 2 831 km, pričom jeho slovenská vetva je dlhá cca 536 km a tvorí necelých 20 % celkovej dĺžky koridoru.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!