Rokovanie mestského zastupiteľstva už najbližšiu stredu

11. 2. 2019

Prvé verejné zasadnutie trenčianskeho Mestského zastupiteľstva v tomto roku sa uskutoční v stredu 13. februára 2019 o 9.30 v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí Mestského úradu v Trenčíne.

V programe rokovania je 22 bodov, medzi nimi napríklad návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2019 – 2021 i návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Trenčíne.

Poslanci by sa tiež mali dohodnúť na svojich zástupcoch v radách škôl a školských zariadení, hovoriť budú o zložení Cyklokomisie aj o zásadách odmeňovania poslancov. Hlavná kontrolórka predstaví správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1. a 2. polrok 2018 a tiež návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019.

Pozvánku, materiály na rokovanie a iné dokumenty súvisiace so zasadnutím nájdete na stránke mesta ako Detail zasadnutia.

Zasadnutie sa začne o 9.30 hodine. Bude verejné a v priamom prenose si ho budete môcť pozrieť na www.trencin.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!