Rodičia pri školách parkujú bezplatne

19. 9. 2018

Pri materských a základných školách sú vyhradené parkovacie miesta na parkovanie počas dopravy detí do školy.

Nový školský rok priniesol aj väčšiu frekvenciu dopravy pri školách a škôlkach. Veľa rodičov vozí autom deti do predškolských zariadení, základných škôl či klubov, na vyučovanie alebo krúžky.

V pásmach, kde je regulované parkovanie, sú pri materských a základných školách ako i pri Základnej umeleckej škole K. Pádivého vyhradené parkovacie miesta pre vozidlá rodičov.

V čase ranného dovozu a popoludňajšieho odvozu tu môžu parkovať bezplatne.

V ostatnom čase na nich môžu parkovať vozidlá s parkovacou kartou, platnou pre dané pásmo. Na režim parkovania upozorňuje dopravná značka s dodatkovou tabuľkou. Umiestnené sú pri každej skupine vyhradených parkovacích miest.

parkovanie pri ZUS

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!