Relax na Váhu

7. 3. 2007

          Pravý breh Váhu v Trenčíne v smere od cestného mostu po stavidlá si zachováva svoj prírodný charakter bez zastavaných plôch, ktorý treba bezpodmienečne nielen zachovať, ale aj udržiavať a rozvíjať. Pred Mestom Trenčín teraz stojí úloha upraviť toto územie a doplniť ho o konkrétne prvky najmä z prírodných materiálov, aby tu vznikol relaxačný priestor s tromi hlavnými zónami – zónou slnenia, náučnou a rybárskou zónou.


          Priestor, určený ako Zóna slnenia, je ideálny pre opaľovanie na priamom slnku, navyše je tam aj niekoľko stromov poskytujúcich tieň. V jeho druhej časti vytvorila pobrežná vegetácia sériu zákutí, ktoré poskytujú priestor pre slnenie, kúpanie sa, oddych v tieni, opekanie na ohni. Je ideálny aj na stanovanie pre rodiny, skupiny priateľov i pre páriky, keďže vegetácia prirodzene oddeľuje jednotlivé zákutia. „Nie je potrebné, aby priestor prešiel veľkými zmenami, stačí zeleň upraviť a doplniť miestami na sedenie formou zakonzervovaných kmeňov stromov a osadiť ohniská,“ domnieva sa záhradný architekt Mesta Trenčín Juraj Kocnár.


          Nemenej zaujímavá je myšlienka na vytvorenie Náučnej zóny. Vegetácia sa tu vyvíja prirodzeným spôsobom bez zásahu človeka. Slúži ako životný priestor rôznym druhom živočíchov, najmä vtáctvu. „Chceme zachovať charakter tohto územia a zároveň ho sprístupniť ako okružný náučný chodník vytvorením niekoľkých pohľadov a priehľadov,“ vysvetľuje J. Kocnár. Miesto pre ničím nerušené rybárske aktivity by mala zaručiť Rybárska zóna, ktorú by v porovnaní so súčasnosťou oživilo len prírodné sedenie a ohniská.


          Návrhy na úpravy územia na relaxačnú zónu neostali len v zásuvke záhradného architekta, súhlasné stanovisko vyjadrili aj také organizácie, ako sú Slovenský vodohospodársky podnik, Štátna ochrana prírody SR, Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne a Slovenská ornitologická spoločnosť. „Vyslovili zopár pripomienok, ktoré samozrejme akceptujeme. Spomeniem napríklad požiadavku rozšíriť brehové porasty dosadením pôvodných a odstránením nepôvodných a inváznych drevín. Odporučili nám aj priestorovo a časovo vymedziť rekreačné a športové aktivity vytvorením pokojných zón a zákazom rušenia hniezdiaceho vtáctva v týchto zónach predovšetkým od 1.4. do 15.7.,“ vyratúva doplnky k návrhu mestský záhradný architekt.


          Nič teda nebráni tomu, aby bol návrh relaxačnej zóny v povodí rieky Váh formou prírodnej úpravy spracovaný do projektu a následne realizovaný. Podľa slov primátora Mesta Trenčín Branislava Cellera by k realizácii malo prísť ešte tento rok pri plnom rešpektovaní existencie lužného lesa na tomto území.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!