Rekonštrukcia križovatky ulíc Soblahovská a Legionárska

12. 7. 2005

          V pondelok 11. júla sa začali prípravné práce na rekonštrukciu križovatky ulíc Soblahovská a Legionárska. Stavebné práce sa budú realizovať v dvoch etapách.


          Počas 1. etapy to bude časť križovatky v mieste napojenia Soblahovskej na Legionársku ulicu. Hlavná dopravná trasa bude po Legionárskej ulici. Obchádzková trasa je vedená po Ulici Dlhé Hony, od Soblahovskej po Legionársku ulicu. MHD bude využívať jestvujúce autobusové zastávky na Ul. Dlhé Hony (pri Pošte) a na Legionárskej ulici (pri Družbe). Pre chodcov sa vybuduje na Soblahovskej ulici v rekonštruovanom úseku náhradný dočasný chodník. Predpoklad trvania výstavby 1. etapy je 9-10 týždňov.


          Počas 2. etapy výstavby bude uzatvorená Legionárska ulica v mieste pripojenia Ul. Dolný šianec. Hlavná dopravná trasa bude presmerovaná na vybudovanú časť okružnej križovatky a bude riadená prenosnou dopravnou svetelnou signalizáciou. Obchádzková trasa povedie po Ul. Soblahovskej, Inoveckej a Dlhé Hony, s napojením na Legionársku ulicu. Autobusová doprava bude využívať jestvujúce zastávky na Soblahovskej ulici (pri križovatke s Ul. 28. októbra) a na Ul. Dlhé Hony (pri Pošte). Doprava z Ulice Dolný Šianec pri Keramoprojekte bude presmerovaná od Jesenského ulice s vyústením na Ul. K dolnej stanici.


          Ukončenie rekonštrukcie a odovzdanie novej okružnej križovatky je naplánované na 15. november.Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!