Regulácia parkovania na Juhu a Sihoti III a IV od 15. apríla 2020

28. 8. 2019

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na mimoriadnom zasadnutí v utorok 27. augusta 2019 schválilo nový termín spustenia regulácie parkovania. Pôvodný termín 16. september 2019 musel byť odložený.

Dôvodom odkladu bol podnet Združenia domových samospráv so sídlom v Petržalke, podaný na Ministerstvo životného prostredia SR, v ktorom poukazovali, že povoľovacím konaniam na výstavbu parkovacích miest v Trenčíne malo predchádzať konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. To je však povinné až pri celkovom počte parkovacích miest prekračujúcich 500 parkovacích státí, kým pri žiadnej novej výstavbe parkovísk v Trenčíne nebol budovaný takýto počet. Stavebný úrad prerušil územné, stavebné a kolaudačné konania.

Ministerstvo životného prostredia už rozhodlo. Potvrdilo názor mesta, že pri cca 70 stavbách parkovísk nebolo potrebné vykonávať posudzovanie vplyvov na životné prostredie tzv. EIA.

I keď k 16. septembru 2019 budú parkoviská na sídliskách Juh a Sihoť III a IV dokončené a vyznačené, regulácia môže začať až po právoplatnom ukončení, pretože Združenie sa ešte môže odvolať a podať tzv. rozklad. Vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť rozkladu (odvolania), poslanci súhlasili s návrhom, aby sa regulácia parkovania na Juhu a Sihoti III a IV spustila po zimnom období, konkrétne 15. apríla 2019.

foto parking

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!