Registrácia v kampani Do práce na bicykli končí 7. júna

19. 5. 2023

Hlavným motívom tohtoročnej kampane je „Tvoja cesta, tvoja voľba!“. Mesto Trenčín je jednou zo zatiaľ 98 samospráv, ktoré sa zatiaľ zapojili do 10. ročníka kampane Do práce na bicykli. Registrácia tímov je možná ešte do 7. júna 2023.

Hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže by mal byť dobrý pocit z toho, že robím niečo pre svoje zdravie, svoje mesto a životné prostredie.

Kto sa môže registrovať?

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie. Registráciou potvrdia, že budú od 1. do 30. júna 2023 dochádzať do práce na bicykli. Každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň. Svoje prejdené kilometre si každý zapisuje do registračného systému na webovej stránke kampane.

Stačí osloviť kolegov v práci, vytvoriť s nimi tím z dvoch, no maximálne 4 ľudí a zaregistrovať ho na www.dopracenabicykli.eu.

Do súťaže sa môžu zapojiť tí jednotlivci, ktorých miesto výkonu práce je v oficiálne registrovanej samospráve, alebo majú v oficiálne registrovanej samospráve trvalé alebo prechodné bydlisko.

Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa zaregistrujú a tak potvrdia, že budú od 1. do 30. júna 2023 dochádzať do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, teda 1.6.2023, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.

Do súťaže sa môžu zapojiť aj súťažiaci, ktorí na cestu do práce používajú elektrobicykle, kolobežky alebo kolieskové korčule. Do evidencie si najazdené kilometre zadávate tak, akoby ste išli na bicykli.

Trenčín bol minulý rok piaty

Trenčania sa do kampane Do práce na bicykli zapájajú od 1. ročníka v roku 2014. Naše mesto sa v minuloročnej národnej kampani Do práce na bicykli 2022 spomedzi 105 registrovaných slovenských miest umiestnilo na 5. mieste s počtom 190 registrovaných tímov a 675 jednotlivcov. Spolu najazdili 110 074,03 km a ušetrili 30 416,94 kg CO2.

Do práce na bicykli

je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Koordinátorom a odborným garantom súťaže je občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Všetky informácie nájdete na www.dopracenabicykli.eu

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!