Reakcia na článok v Novom Čase – kontajnery na Žilinskej ulici

2. 8. 2019

Dnes Nový čas priniesol článok, v ktorom autorka pravdepodobne chcela riešiť problém občanov, no „zabudla“ sa popritom opýtať mestského úradu, čo sa s tým dá robiť.

Autorka článku píše – citujeme:

Deti sa hrajú pri páchnucom odpade!

Sú zúfalí! Ľudia zo Žilinskej ulice v Trenčíne sa márne dovolávajú vysvetlenia či nejakej pomoci. Priamo pod ich oknami, navyše v tesnej blízkosti detského ihriska, vybudovalo mesto stojisko polopodzemných kontajnerov. Vedľa košov sa povaľuje odpad a deti sa v horúčavách hrajú pod oknami bytovky vedľa hnijúceho komunálneho odpadu. Obyvateľov situácia hnevá a rozčarovaní sú aj preto, že sa ich nikto nepýtal na názor.

Pri nových kontajneroch sa povaľuje stavebný odpad či iné smeti. „Koše majú slúžiť viac ako 500 obyvateľom, no stále sú plné a nehovoriac o tom, že keď ľudia vyhadzujú sklo, je to príšerný hluk a okolo je neporiadok,“ rozhneval sa jeden z majiteľov bytu Peter Bohunický, ktorý pracuje ako hokejový tréner a často chodí do zahraničia. „Toto za hranicami nevidíte. Tam fungujú kontajnery inak, tu sa môžeme hanbiť,“ krútil hlavou Peter, ktorý spolu so susedmi žiadal mesto o vysvetlenie a nápravu. Najmä preto, že sa v blízkosti košov hrajú deti, ktoré dýchajú pach rozkladajúceho sa odpadu a pobehujú pri črepinách. Trenčín však nekoná. „Stavbu skolaudovali a o premiestnení sa neuvažuje. Veľký odpad sa môže vykladať na stojiská nádob v predvečer dňa vývozu,“ odvetilo mesto po tom, ako sa ľudia sťažovali.

 

Toľko článok a teraz – ako v skutočnosti Mesto Trenčín riešilo túto vec:

Stojisko polopodzemných kontajnerov Žilinská – Pod Skalkou je pre 373 poplatníkov. Úlohou projektanta bolo nájsť vhodné miesto s ohľadom na výskyt podzemných sietí a vlastníctvo k pozemku. Miesto, ktoré by spĺňalo i prípustné donáškové vzdialenosti. Stojisko je vzdialené od najbližšieho domu s plnou stenou 8,4 m. Bytový dom s balkónmi smerom k stojisku je vzdialený od kontajnerov 20 m. Na tomto stojisku sú hranaté kontajnery pre priestorovo úspornejšie riešenie, hoci sú drahšie. V stavebnom konaní „neprišli“ na úrad žiadne námietky. Aj o tomto stojisku sa pred jeho realizáciou hovorilo na Výboroch mestskej časti Sever a na zasadnutiach Komisií životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania. Stojisko je skolaudované, pričom súčasťou konaní sú vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov, vrátane hygieny – RÚVZ.

Žiadosť o premiestnenie stojiska podpísalo 33 občanov z bytových domov, ktoré sú najbližšie k stojisku. Len pripomíname, že pôvodne boli v tejto lokalite až 4 stojiská so starými nádobami na odpad. S premiestnením v súčasnosti neuvažujeme, no v jesennom období sa tu uskutoční výsadba vzrastlých stromov a krov vo forme živého plota, ktoré vytvoria vizuálnu a hlukovú bariéru.

Na toto stojisko sme umiestnili tabuľu so zákazom vyhadzovania odpadu občanom, ktorí nežijú v tejto lokalite. Budúci týždeň k nádobe na plasty umiestnime na skúšku ručný lis na plastové fľaše pre zníženie objemu. Na požiadavku jedného z občanov sme na vrece namontovali obruč, ktorá má zabezpečiť roztiahnutie vreca aj na jeho dne pre maximálne využitie objemu nádoby. V blízkej dobe tu umiestnime aj fotopascu. Detské ihrisko je oddelené zeleným krovinatým porastom od smetných nádob.

Za to, že je občas neporiadok pri nádobách, nemôže mesto. Ten si tam robia niektorí občania. V meste funguje pravidelný zber nadrozmerného odpadu, stačí ho len vyložiť v určený deň. Stavebný odpad na stojisko nepatrí, ten môže byť odovzdaný len v zberných dvoroch. Kartónové škatule treba zložiť, resp. rozložiť a nie vhadzovať tak, ako sú. Komunálny odpad sa vyváža 2-krát do týždňa.

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!