Prvákov by malo byť v novom školskom roku viac

18. 2. 2010

Do prvého ročníka v deviatich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín by v novom školskom roku malo nastúpiť o 37 detí viac ako v tomto roku. Podľa výsledkov zápisov, ktoré sa konali od 18. januára do 5. februára, by malo 2. septembra 2011 zasadnúť do školských lavíc 476 prvákov. Tento počet však nemusí byť konečný.


Počet detí, ktoré prišli na zápis do prvého ročníka v mestských základných školách, oproti minulému roku stúpol z 508 na 546 detí. Stúpol však aj počet žiadostí o odklad školskej dochádzky. Kým v minulom roku požiadalo o odklad povinnej školskej dochádzky 59 prvákov, resp. ich zákonných zástupcov, v tomto roku ich bolo až 70. Do 23 prváckych tried v mestských základných školách by teda malo v novom školskom roku nastúpiť 476 detí.


Konečný počet všetkých žiakov by však mal oproti súčasnému roku klesnúť pre odchádzajúcich deviatakov. Tento rok odchádza zo základných škôl 484 deviatakov. Najväčší nárast žiakov nastane v ZŠ Veľkomoravská (odíde 47 deviatakov a príde 89 prvákov, čo je nárast o 42 žiakov). Naopak, najväčší úbytok žiakov nastane v ZŠ Na dolinách (odíde 54 deviatakov, príde 21 prvákov, čo je rozdiel 33 žiakov). Všetkých žiakov by tak v novom školskom roku malo byť 4092, kým v minulom roku ich nastúpilo celkovo 4100. „Nie je to definitívny počet žiakov, v konečnom dôsledku ho môže ešte ovplyvniť migrácia rodičov, odchod žiakov na osemročné gymnáziá a podobne,“ dodala Ľubica Kršáková z útvaru školstva MsÚ.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!