Pripravujeme priestor pre odborné učebne ZŠ, Na dolinách

24. 9. 2021

V dvoch triedach Základnej školy Na dolinách mesto kompletne rekonštruuje elektroinštaláciu a štrukturovanú kabeláž. Súčasťou je osvetlenie a obnova rozvádzačov. Investičná akcia má hodnotu vyše 26 tisíc eur.

Po ukončení prác sa triedy vybavia novými pomôckami, na ktoré Trenčín získal peniaze z Európskej únie. Škola tak bude mať dve nové odborné učebne – jazyková a IKT učebňa (IKT = informačné a komunikačné technológie).

V ostatnom čase sa upravili a vybavili novými pomôckami štyri triedy ZŠ, Kubranská. Učitelia a žiaci sa stretávajú v jazykovej, počítačovej (IKT), biologicko – chemickej a polytechnickej učebni.

Základná škola na Veľkomoravskej ulici má novú počítačovú učebňu a modernú chemickú triedu so všetkým potrebným vybavením. Škola na Hodžovej ulici má dve učebne s novými informačno-komunikačnými technológiami a ZŠ, Bezručova využíva nové vybavenie v počítačovej (IKT) a polytechnickej triede. Žiaci ZŠ, Novomeského sa učia už aj v biologickej triede, kde majú k dispozícii moderné prístroje a pomôcky. Základná škola na Dlhých honoch má vybavené dve nové odborné učebne – počítačovú a jazykovú.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!