Pripravte sa na prerušenú distribúciu zemného plynu

15. 3. 2018

Obyvatelia ulíc Hodžova, Smetanova, Jiráskova, Vodárenská, Gen. Viesta a Holubyho námestia by sa mali pripraviť na odstávku zemného plynu od 4.6. do 31.8.2018. Tento časový úsek však treba, podľa vyjadrenia plynárov, vnímať ako termín s veľkou časovou rezervou.


„Obyvatelia spomínaných ulíc sa po zrekonštruovaní plynovodu budú okamžite napájať, preto sa za normálnych okolností doba odstávky výrazne skráti,“ zdôraznil Richard Neklapil, vedúci útvaru investícií východ z SPP-distribúcia, a.s. „Zákon o energetike zaväzuje našu spoločnosť, ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli vždy bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu je nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov. Na základe spomínaného hodnotenia pristupuje naša spoločnosť aj k rekonštrukciám plynovodov a plynových prípojok na vyššie uvedených uliciach. Preto sme v rámci uvedenej rekonštrukcie nútení prerušiť distribúciu zemného plynu do spomínaných odberných miest,“ dodal R. Neklapil.


Zástupcovia SPP – distribúcia, a.s., požiadali Mesto Trenčín o informovanie dotknutých občanov o prerušení distribúcie plynu v predstihu tak, aby mali dostatok času zabezpečiť si náhradný zdroj energie.  „Obmedzenie komfortu občanov vnímame veľmi citlivo, preto urobíme všetko pre to, aby sme rekonštrukciu čo najviac urýchlili, dobu prerušenia distribúcie plynu čo najviac skrátili a stavby odovzdali v požadovanej kvalite,“ doplnil R. Neklapil. 


Rekonštrukčné práce bude realizovať spoločnosť REPROGAS. Kontaktné osoby: Ing. Belica, +421 2204 023 29, 0911 049 991, peter.belica@spp-distribucia.sk.


Zákonnou povinnosťou SPP – distribúcia, a. s., je – po ukončení prác – obnoviť distribúciu zemného plynu po hlavný uzáver plynu, teda po bod medzi plynárenskou prevádzkovanou sieťou a odberným plynovým zariadením občanov. Podľa vyjadrenia plynárov otvorenie hlavného uzáveru plynu si musia občania zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (napr. revízneho technika plynových zariadení) a táto osoba je povinná bezodkladne informovať spoločnosť SPP – distribúcia o otvorení hlavného uzáveru plynu telefonicky na čísle 0911 049 991 alebo e-mailom: peter.belica@spp-distribucia.sk


Počas rekonštrukčných prác treba počítať aj s dočasným dopravným obmedzením, ktoré bude nutné dodržiavať. „Našu spoločnosť mrzí, že musí zasahovať do terénneho vzhľadu ulíc a komfortu občanov. Rekonštrukcia plynovodov je však nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti, ochrany životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do domácností. Preto prosíme dotknutých občanov o trpezlivosť a zhovievavosť,“ povedal R. Neklapil z SPP – distribúcia, a.s.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!