Príprava výstavby Zberného dvora odpadov na sídlisku Juh

18. 9. 2006

          Považská odpadová spoločnosť, a. s. v spolupráci s Mestom Trenčín plánuje výstavbu zberného dvora odpadov na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh. V súčasnosti sa vyberá vhodný pozemok, na ktorom by mohol byť tento zberný dvor zriadený.


          Zberný dvor odpadov bude slúžiť prevažne obyvateľom sídliska (ale i obyvateľom ostatných mestských častí), ktorí budú môcť v ňom počas určenej prevádzkovej doby bezplatne odovzdať určené množstvo odpadu. Týmto krokom chce Mesto Trenčín a POS, a. s. zamedziť tvorbe nelegálnych skládok na sídlisku Juh, na odstránenie ktorých vynakladá mesto ročne nemalé finančné prostriedky a zároveň chce zlepšiť celkovú situáciu v nakladaní s odpadom na sídlisku Juh.+ Zberný dvor odapdu na sídlisku Juh by mal o.i. zamedziť tvorbu nelegálnych skládok.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!