Primátor Rybníček podpísal s Duklou Memorandum o porozumení

12. 8. 2011

Primátor Trenčína Richard Rybníček dnes podpísal s hokejovým klubom Dukla Trenčín Memorandum o porozumení. Obe strany ním deklarujú vôľu k vzájomnému usporiadaniu zmluvných vzťahov s cieľom prevzatia prevádzky zimného štadióna v Trenčíne pod správu mesta a prípravu nových zmluvných vzťahov medzi mestom a HK Dukla, a.s.


V súlade s ukončením Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna došlo podpisom Memoranda k začatiu procesu odovzdávania štadióna s predpokladaným termínom jeho odovzdania k 1. októbru tohto roka. HK Dukla sprístupní všetky priestory zimného štadióna, zmluvnú agendu a ďalšiu dokumentáciu tak, aby mesto mohlo štadión prevziať.


„Súčasťou samotného procesu odovzdávania štadióna bude aj príprava nových zmluvných vzťahov medzi klubom a mestom,“ uviedol Rybníček, ktorý prehodnocuje všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa majetku slúžiaceho na šport. „Súčasťou tohto procesu bude aj predloženie novej, modernej koncepcie rozvoja športu a prevádzkovania športovísk na našom území, ktorá by mala jednoznačne oboznámiť obyvateľov nášho mesta, športovcov a funkcionárov, akým spôsobom bude mesto Trenčín pristupovať k prevádzke športovísk a aké druhy športov budú podporované,“ dodal.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!